Lokale Maakplaats

LOKALE MAAKPLAATS

circulaire maakindustrie in het Waddengebied

 

House of Design onderzoekt samen met Stichting SintJan in Kloosterburen, De Holm in Den Andel en De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans de mogelijkheden van circulaire productieketens rondom enkele grondstoffen in Noord en Oost Groningen.

Nieuwe verdienmodellen
De landbouw- en visserijsector is nu voornamelijk gericht op de food & feed-markt. Door dit aan te vullen met een product-markt creëren we kansen voor nieuwe verdienmodellen. We onderzoeken de mogelijkheden van onder andere algen, zeewier, slib en chitosan, stro, olifantsgras, vlas en hennep.

Duurzame en circulaire ketens
Professionele ontwerpers verrichten materiaalonderzoek, kijken naar nieuwe toepassingen voor het gewas of materiaal en ontwerpen uniek vormgegeven producten. Rondom deze producten ontwikkelen we duurzame en circulaire productieketens die goed zijn voor de lokale economie, de mensen perspectief biedt op werk en de bodem gezond maakt.

House of Design werkt met wat een noemen een lokaal waardeketenmodel. We noemen het een waardeketen omdat we de schakels uit de productieketen koppelen aan de effecten op het milieu en de maatschappij en we de kracht van de regio inzetten. Dit zijn de waarden die we willen beïnvloeden, zoals: geen afval, biodiversiteit, minder CO2 uitstoot, regionale trots, werkgelegenheid, circulaire aanbestedingen stimuleren het komen tot nieuwe verdienmodellen waaronder leen-of lease constructies.
In de lokale waardeketen is het van belang dat de schakels zich zoveel mogelijk binnen een straal van 100 kilometer bevinden waardoor de impact direct betrekking heeft op de regio.

Maakeducatie
Daarnaast besteden we aandacht aan maakeducatie op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio en gaan we aan de slag met circulair design op het hoger beroepsonderwijs.

Dit project is een vervolg op het project We gaan het meemaken.

IN HET KORT

Waar: Noord-Oost Groningen
Wanneer: 2019 – 2020
Partners: De Graanrepubliek, De Holm en Stichting SintJan, Het Hogeland College, CSG Winsum, Hanzehogeschool, MBO Terra, Studio Volop, Studio Simone Vermaning, Bloooms en Studio MARC.
Financiele steun: Waddenfonds, Gemeente Het Hogeland en Provincie Groningen.
Tags: lokaal, waardeketen, circulair, Waddengebied, maakplaats

  • ‘Het lokaal waardeketenmodel voegt op veel terreinen waarde toe en geeft mogelijkheden om kwetsbaarheden van een regio om te vormen naar sterke punten.’
    Gert Noordhoff - beleidsmedewerker provincie Groningen, akkerbouwer en initiatiefnemer De Graanrepubliek.
  • ‘Door de visuele opbouw van de keten is in één oogopslag helder dat iedere rol binnen de keten feitelijk stakeholder is en een onmisbare schakel voor een succesvolle missie. Dit maakt de gezamenlijkheid van de ambitie helder, verhoogt de betrokkenheid en daarmee de slagingskans.’
    ontwerpstudio Volop

Berichten