‘Het loont om in een keten te denken en te werken.’

‘Het loont om in een keten te denken en te werken.’
6 december 2021 Marjan

Voor het project Lokale Maakplaats hebben we in november een partner meeting georganiseerd in de bibliotheek in Leens. Aanwezig waren de ontwerpers, opdrachtgevers, leveranciers, beleidsmakers en partners die betrokken zijn bij het project en de designcollectie die we hebben gerealiseerd voor de bibliotheek. Het was fijn om elkaar na lange tijd fysiek te ontmoeten.

Tijdens de middag gingen we in gesprek over de kansen voor een circulaire maakindustrie in Noord Nederland. We hebben de werkwijze van House of Design toegelicht en daarna – met de producten en het materiaalonderzoek van de ontwerpers – laten zien wat deze werkwijze in de praktijk betekent.

lokale maakplaats sessie ontwerpers en gemeente Het Hogeland in de bibliotheek te Leens

Tastbaar
Eileen Blackmore van House of Design gaf een update van het project en vertelde hoe House of Design het lokaal waardeketenmodel inzet om te komen tot een lokale circulaire maakindustrie: ‘Met deze bijeenkomst zijn we weer een stap verder met het verbinden van de schakels en kunnen we zichtbaar maken dat het loont om in een keten te denken en te werken.’

Stip op de Groningse horizon
Na de introductie van Eileen en een welkomstwoord van Ilona Ebels van Biblionet Groningen gaven de ontwerpers een presentatie over hun producten, prototypes, materiaalonderzoek, werkwijze en keten.

Ontwerper Simone Larabi: ‘Op deze middag was er een terugkoppeling naar de partners in de keten. Het was fijn om te horen dat ze zich kunnen vinden in je verhaal, dat hetgeen dat jij hebt bedacht relevant is en dat er mogelijkheden liggen om dit samen verder te brengen. Het netwerk dat inmiddels om dit project heen is ontstaan brengt kennis, productiemogelijkheden en een afzetmarkt met zich mee. Door de samenkomst van deze partners in de keten ontstaat een stip op de Groningse horizon, een stip die snel dichterbij komt.’

Kansen
Vervolgens gingen we met de partners in gesprek over wat er nodig is om het project verder te brengen. Gert Noordhof van De Graanrepubliek over de kansen voor stro: ‘Stro is nu een laagwaardig materiaal. Het is interessant om te onderzoeken hoe we die waarde omhoog kunnen krijgen.’ Ook merkte hij op: ‘Daarbij is er bij het einde van het product een lek in de keten. Het komt niet terug bij de boer en dus de nutriënten komen niet terug in de grond waar het geoogst is.’ Dit zou hij graag verder verkennen.

Schaalbaarheid
Hugo Majoor, beleidsadviseur circulaire economie van de gemeente Het Hogeland, geeft aan dat er verschillende initiatieven lopen in de gemeente: ‘We moeten proberen de keten bij elkaar krijgen. We zoeken naar schaalbaarheid. Daarmee kunnen we het waardevoller maken. Hierbij moeten we goed naar de lokale grondstoffen kijken.’ Wat betreft de rol van de overheid merkt hij op dat hij voorbeelden nodig heeft om collega’s mee te nemen in het verhaal. Er is vraag naar praktische voorbeelden.

Eindexpositie
De eindexpositie die we organiseren rond Lokale Maakplaats in het voorjaar van 2022 leent zich hier goed voor. Het is een mooi moment om gericht mensen uit de nodigen en gesprekken te organiseren.

Dank
Dank aan alle betrokkenen: Opdrachtgever voor de designcollectie: Ilona Ebels en Birte Buwalda van Biblionet Groningen. Leveranciers Gert Noordhoff van de Graanrepubliek en Marten Strating van steenindustrie Strating. Beleidsadviseur Hugo Majoor van de gemeente Het Hogeland. Partners: Willem Brons van Werkplein Ability en Marja Heijnen en Dorien Fink van De Holm. En natuurlijk het ontwerpteam van LMP bestaande uit Marc Paulusma (afwezig), Paul Bloemers, Volken de Vlas en Gerard de Hoop (afwezig) van Studio VOLOP en Simone Larabi.

Het gehele verslag lees je hier.
Hieronder zie je de prototypes van de ontwerpers.
Fotografie: Janna Bathoorn.

Marc Paulusma

 

Wybren Veenstra

Paul Bloemers

Studio Volop

Studio Volop

Simone Larabi