Smart Hands

Smart Hands

Europees project gericht op het ontwikkelen van educatie voor vaardige,  vindingrijke en circulaire denkers en doeners

Smart Hands is een strategische samenwerking tussen vijf scholen uit het voortgezet onderwijs, drie expertpartners en een pan-Europees educatie- & innovatienetwerk. De scholen en expertpartners ontwikkelen samen lesmateriaal.

Nieuwe jonge professsional
We zien de laatste jaren een groeiende belangstelling voor lokale producten, duurzaam design en een toenemende vraag naar vaardige mensen die kunnen denken en doen. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe jonge professional. De toekomst ligt open voor de student die inventief is, materiaalkennis en focus heeft, vaardig is en goed in een team kan werken.

Volgen van eigen interesse en talent
In dit educatietraject leren studenten het pad te volgen van hun eigen interesse en talent, in plaats van in een vastomlijnd traject geduwd te worden. Door studenten uit te dagen de tijd te nemen, fouten te maken en ervan te leren – stimuleren we hun vindingrijkheid. We geven aandacht aan het opbouwen van concentratie, gefocust werken aan opdrachten met een langere duur en vragen de studenten uitdagingen vanuit allerlei standpunten te bekijken.

Vindingrijkheid
We ambiëren om vaardigheden te leren vanuit verschillende onderwerpen om zo een context te creëren voor de studenten. De combinatie van alfa-, bèta- en gamma-onderwerpen in een taak zal de studenten uitdagen onderzoekend, creatief, vindingrijk en inventief te zijn. Het is belangrijk dat we omstandigheden creëren voor studenten om dit op deze manier leren te leren.

Initiatief bij de student
De jeugdwerkloosheid in Europa onderstreept de noodzaak om bij jongeren het ondernemerschap en vermogen tot netwerken, en proactief gedrag te stimuleren. Leren door te doen en jongeren leren om initiatief te nemen en kansen zelf te onderzoeken, zal ze meer geschikt maken voor werk. Smart Hands ziet deze behoefte en plaatst daarom het initiatief van de student centraal.

Rol van House of Design
House of Design coördineert het gehele project in samenwerking met Open Education Community. Samen met de partners ontwikkelen en coördineren we trainingen en lesmateriaal voor zowel docent als de ouder/verzorger. Daarnaast leggen we verbindingen met partijen in Noord Nederland als Friesland College, NHL Stenden, Circulair Friesland en diverse ondernemers.

IN HET KORT

Waar: Nederland, Portugal, Roemenië, Zweden, Finland, België.
Wanneer: sep 2019 – aug 2022 (verlengd tot aug 2023)
Financiële steun: Erasmus +
Partners: scholen en expertpartners uit zes Europese landen: Nederland: House of Design (lead expertpartner) en OBS Singelland (school) / in Portugal: Way of Arts en AEJE (school) / in Roemenië: Scientifica Romania en Colegiul National Emil Racovita (school) / in Finland: Kummun koulu (school) en University of Eastern Finland / België: Open Education Community.

  • Door het gebruik van ons hoofd en onze handen komen we bij het hart.
    Eileen BlackmoreHouse of Design

Blog