We gaan het meemaken

WE GAAN HET MEEMAKEN

onderzoek naar lokale duurzame productieketens in gemeente De Marne

 

In de regio is veel materiaal, kennis en talent aanwezig. Is het dan wel nodig dat we  zoveel importeren? Kunnen we de grondstoffen niet zelf verbouwen? En kunnen we de materialen en producten niet zelf maken? Een samenwerking tussen mensen die nog weten hoe je dat vroeger deed en mensen die kunnen werken met het nieuwe digitale gereedschap? Dan blijft de regio aantrekkelijk om in te wonen en kunnen we onze huizen, bedrijven en scholen inrichten met materialen die lokaal geproduceerd zijn. En wanneer we de spullen niet meer nodig hebben, worden ze hergebruikt of gaan de grond weer in.

We gaan het meemaken
In opdracht van gemeente De Marne is House of Design in september 2016 gestart met het project ‘We gaan het meemaken’. We onderzoeken de mogelijkheden van lokale gewassen, materialen, kennis, talent en vraag, om te komen tot lokale, duurzame productieketens voor de regio. We koppelen de lokale maakindustrie aan 21e-eeuwse vaardigheden als digitale fabricage, waardoor we tot nieuwe inzichten en innovatieve ideeën komen. Jongeren inspireren we met nieuwe technieken door ze te laten ontdekken hoe deze een rol kunnen spelen in hun eigen toekomst in de regio.

ACTIVITEITEN

 • Materiaalonderzoek door ontwerpers Volken de Vlas, Gerard de Hoop, Simone Larabi, Melle Koot en Paul Bloemers
 • Waardeketengesprekken rondom materiaal waarbij we de verschillende schakels in de keten verbinden
 • 3D-educatie op Het Hogeland College aan docenten en leerlingen
 • Workshop 3D en ondernemen; start-ups in nieuwe productieketens.
 • 3D-workshop tijdens Pinksterfeest in Zoutkamp
 • Onderzoek naar consumentengedrag in samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool – Human Technology
 • Expositie met uitkomsten in de bibliotheek in Leens
 • Lezing ontwerpers en 3D-workshop in bibliotheek in Leens


De Maakplaats

Al deze activiteiten vormen het vooronderzoek voor het opzetten van een Maakplaats. Hier komen alle schakels van de keten samen. Een proeftuin waar we elkaar ontmoeten en waar jong en oud werkt aan nieuwe, duurzame productieketens met lokale gewassen en nieuwe technieken als de 3D-printer.
Vanaf februari 2019 starten we met de eerste twee lokale Maakplaatsen. Hierover binnnekort meer informatie.

Meedoen?
Dat kan. We zijn nu druk met het vervolg en zoeken denkers en doeners uit de regio; boeren, ondernemers, scholieren, docenten, makers, ontwerpers, ambachtslieden en anderen!
Je kunt contact met ons opnemen via info@houseofdesign.nl.

RESULTATEN
Door het verbinden van alle schakels in de keten, hebben we mensen bij elkaar gebracht en heeft zich een gemeenschap gevormd. Uit deze gemeenschap kunnen kansen in de regio worden ontwikkeld.  We zien mogelijkheden voor extra inkomensstromen voor boeren en vissers, waardoor er werkgelegenheid ontstaat en het woord krimp niet meer van toepassing is.

 • Twee deelnemende ontwerpers Gerard de Hoop en Volken de Vlas hebben het label VOLOP opgezet rondom (her)winbare materialen en grondstoffen uit de regio. Ze gaan verder met het onderzoek en ontwikkelen van producten. En ze zijn partner in het vervolg van dit project, het opzetten van de Maakplaats.
 • VOLOP heeft een ontwerp gemaakt voor een oplaadbankje voor de provincie Groningen in de blauwe stad onder de naam ‘STOPcontact’. Dit bankje is een oplaadpunt voor elektrische fietsen. De energie komt van zonnepanelen in het fietspad.
 • Het Hogeland College is onze partner in 3D-educatie. De eerste samenwerking is goed bevallen en we gaan verder met het organiseren van een masterclass 3D voor leerlingen van alle vestigingen. Er wordt een team samen gesteld om een 3D-printer te bouwen en onderzoek te doen naar materiaal, proces en vraag.
 • Ontwerper Melle Koot gaat samen met een biochemicus verder met het onderzoeken van zeewier. Visser Johan Rispens van SOLT levert de zeewier.
 • Ontwerper Simone Larabi werkt verder met de combinatie hennep en chitine. Ze onderzoekt hoe ze hiervan unieke akoestische panelen kan ontwikkelen in de regio.
 • Ontwerper Paul Bloemers wil verder met de stengel van koolzaad als grondstof voor filament.
 • Architect Haiko Meijer van Onix heeft een tiny house ontworpen – LutjeLaif – en zoekt samenwerking met de ontwerpers voor de inrichting.
 • Burgemeester Koos Wiersma heeft maakindustrie als speerpunt in zijn visie voor de regio.
 • Studenten van de Hanze Hogeschool doen marktonderzoek voor souvenirs, gemaakt van lokale materialen.
 • Samen met partners De Holm, Loods20B, Oog&Coach, Onix en Volop werken we aan het vervolgtraject; het opzetten van de Maakplaats waar alle schakels uit de keten samenkomen. Hiervoor worden nu aanvragen geschreven bij verschillende fondsen.
 • Het project ‘Dak eraf‘ heeft ons gevraagd om onze ervaringen met hun te delen, dat heeft geresulteerd in een Design Pressure Cooker.

EINDVERSLAG

Als afsluiting van het project We gaan het meemaken hebben we een krant gemaakt waarin je meer leest over het project en de resultaten.

Via deze link kun je de krant online bekijken.

IN HET KORT

Waar: Gemeente de Marne
Wanneer: september 2016 – december 2017
Financiële steun: Gemeente De Marne, Loket Leefbaarheid Groningen, Provincie Groningen.
Partners: Gemeente de Marne, Biblionet Groningen, Hogeland College.
Tags: Lokaal, waardeketen, materiaalonderzoek, Biobased Economy, circulaire economie, 3D educatie.
Blog: gedurende het hele project hebben we een blog bijgehouden
Eindverslag: alle verhalen en resultaten hebben we gebundeld in een krant. Klik hier om het uitgebreide en kleurrijke verslag te lezen.

 

 

 • “De inspirerende regio de Marne heeft een rijke historie en biedt veel kansen voor de toekomst.”

  Simone Larabi
 • "Het grootschalige open wierdenlandschap is wonderschoon, met markante kwelderwallen, statige akkerbouwbedrijven, vruchtbare kleigrond, weidse uitzichten en slingerende maren. Dát maakt de regio voor mij in totaliteit zo aantrekkelijk: je kan het een niet los zien van het ander."

  Simone Larabi
 • "Het is mooi om te zien hoe dit project boeren, vissers, kinderen, ouderen, ondernemers en de creatieve industrie op een duurzame wijze bijeenbrengt"
  Koos Wiersmaburgermeester gemeente De Marne
 • “Streekeigen ontwerpen kunnen bij uitstek bijdragen aan de bewustwording van de kwaliteit en schoonheid van Groningen.”

  Volken de Vlas en Gerard de HoopStudio Volop

BERICHTEN