House of Design

OVER ONS

House of Design werkt samen met ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, docenten en onderzoekers aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Hierbij speelt de ontwerper een centrale en verbindende rol. We werken vanuit de overtuiging dat ontwerpers de tools in handen hebben om de wereld toekomstbestendig te maken. Ontwerpers spelen een belangrijke rol bij innovatieprocessen en het vinden van duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ze zijn de eersten die met materialen en technieken experimenteren en beïnvloeden daarmee ook de vraag.

Door middel van kleinschalige projecten maken we duurzame en innovatieve oplossingen inzichtelijk en tastbaar. We denken mee, ontwikkelen methodieken en verbinden de hele keten.

Lokaal waardeketenmodel
House of Design werkt met wat we noemen een lokaal waardeketenmodel. We noemen het een lokale waardeketen omdat we de schakels uit de productieketen koppelen aan de effecten op het milieu en de maatschappij en we de kracht van de regio inzetten. Dit zijn de waarden die we willen beïnvloeden. Wat we willen bereiken: geen afval, biodiversiteit, minder CO2 uitstoot, regionale trots, werkgelegenheid, circulaire aanbestedingen stimuleren het komen tot nieuwe verdienmodellen waaronder leen-of lease constructies. In de lokale waardeketen is het van belang dat de schakels zich zoveel mogelijk binnen een straal van 100 kilometer bevinden waardoor de impact direct betrekking heeft op de regio.

>> MEER OVER DE LOKALE WAARDEKETEN LEES JE HIER

 

Visie op design
Design is tegenwoordig meer dan een vorm om dagelijkse problemen op te lossen of het verbeteren van meubels en objecten die we dagelijks gebruiken. Het is niet meer te vergelijken met de definities van design in de 19e en 20e eeuw. In de 21e eeuw kijkt design naar een nieuwe context, is discipline overstijgend en gericht op de samenleving. Design, of kunst, of iets er tussen in; we richten ons op een open benadering van design.

Design heeft ook de functie om na te denken over onze gezamenlijke toekomst, dingen ter sprake te stellen, om identiteiten te weerspiegelen, om stil te staan bij ons dagelijkse cultuur en om te experimenteren met nieuwe technologieën.

Door middel van activiteiten en tentoonstellingen willen we laten zien hoe design een rol speelt in het ontwikkelen van ons cultureel erfgoed van de 21e eeuw en zo onze toekomst vormgeeft.

Methodieken
We hebben de afgelopen jaren verschillende methodieken ontwikkeld die we toepassen om te komen tot innovatie en duurzame alternatieven.
De design pressure cooker (DPC) is een beproefd middel waarbij een ondernemer en een ontwerper in een dag werken aan innovatieve en duurzame oplossingen. Het waardeketengesprek brengt alle schakels in een keten samen en zorgt zo voor kennisdeling en innovatie rondom een vraagstuk of grondstof.

Daarnaast hebben we veel ervaring met 3D educatie op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Door onze contacten met het bedrijfsleven kunnen we de scholieren laten werken aan actuele en lokale opdrachten.

Bij projecten lees je meer over wat we allemaal doen en gedaan hebben.

Door haar uitgebreide netwerk is Eileen Blackmore een geschikte sparringpartner voor actuele vraagstukken rondom design en innovatie. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek.

House of Design werkt vanuit het kantoor in Groningen (de Pudding) en vanuit de Blokhuispoort in Leeuwarden.

 

 

  • "Innovatie is een noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Design is onlosmakelijk aan innovatie gekoppeld. House of design kan in deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen, temeer daar design binnen House of Design nadrukkelijk wordt gekoppeld aan ondernemerschap. De andere noodzakelijke pijler voor innovatie."
    Simon Tijsma - Provincie Friesland
  • Wij werken graag samen met House of Design wanneer het gaat om de connectie te leggen tussen de creatieve industrie in Groningen en ondernemers. Deze connectie kan belangrijk zijn om ondernemers bijvoorbeeld de mogelijkheden van innovaties te laten ervaren, zoals het gebruik van een nieuw materiaal, product innovaties en proces innovaties.
    Saskia Bosch - senior adviseur Kamer van Koophandel

TEAM

STICHTING

 

House of Design is een stichting.
De raad van advies bestaat uit:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

schrijf me in