House of Design

OVER ONS

Er is behoefte aan duurzaam, lokaal en kleinschalig. Meer maken met minder. Onze planeet smeekt om verandering. Daarom werkt House of Design aan een nieuw systeem. In dit circulaire systeem is elke schakel in de keten even belangrijk, van materiaal via productie naar gebruik en weer door naar nieuw materiaal. Planeetvriendelijke producten die voor iedereen toegankelijk zijn. Die laten zien dat het anders kan. Die met trots zijn gemaakt én met trots worden gebruikt. Opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Onze organisatie herontwerpt bestaande systemen en processen, onderzoekt oplossingen, doet practisch onderzoek, zet de keten op poten en ontwikkelt samen met ontwerpers aansprekende producten die als  voorbeeld dienen voor deze verandering. Zo wordt het tastbaar wat lokale handen met lokale materialen kunnen maken. Al doende ontdekken we hoe een lokale en planeetvriendelijke maakindustrie in Noord-Nederland eruit kan zien. Daarin nemen we zo veel mogelijk mensen en partijen mee. We leren en delen ervaringen ook over de grens door samenwerkingen met andere partijen in Europa.
Samen zetten we de boel in beweging.

Wat doen we?

Samen met beleidsmakers, ondernemers, docenten, ontwerpers, boeren en consumenten ontdekt House of Design hoe het anders kan. Hoe kunnen we met jou de boel in beweging zetten?

Praktische adviestrajecten

Mooie ideeën zijn er genoeg. Hoe breng je ze in de praktijk? House of Design helpt bij het vormgeven van duurzame, circulaire innovaties. Onze adviezen zijn praktisch en toekomstgericht. Een voorbeeld van zo’n adviestraject is de Circulariteitshub voor Gemeente Groningen. Binnen dit traject onderzochten we hoe je een afvalbrengstation zodanig kunt inrichten dat er zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan en het een ‘grondstof maakstation’ wordt.

Projecten die verandering in gang zetten

De bal gaat pas rollen als je er een schop tegenaan geeft. Daarom is House of Design kartrekker van allerlei projecten die verandering ontketenen en zichtbaar maken. Soms nemen we zelf het initiatief; soms worden we ervoor gevraagd, bijvoorbeeld door de overheid. Een tastbaar voorbeeld van zo’n project is Wad van Waarde. Binnen dit project zetten we twee ketens op rondom lokale grondstoffen om alternatieven te ontwikkelen voor microplastic vervuilende producten die in het Waddengebied terecht kunnen komen. Stappen van plasticsoep naar groentesoep.

 

Omdat we alle schakels in de keten willen betrekken hebben we het Lokale Waardeketen Model ontwikkeld:

>> MEER OVER HET LOKAAL WAARDEKETEN MODEL LEES JE HIER

 • Wij werken graag samen met House of Design wanneer het gaat om de connectie te leggen tussen de creatieve industrie in Groningen en ondernemers. Deze connectie kan belangrijk zijn om ondernemers bijvoorbeeld de mogelijkheden van innovaties te laten ervaren, zoals het gebruik van een nieuw materiaal, product innovaties en proces innovaties.
  Saskia Bosch - senior adviseur Kamer van Koophandel
 • ‘Wij willen onze studenten vanaf het begin van hun opleiding meenemen naar de wereld waartoe ze opgeleid worden. Niet alleen willen we hen opleiden tot goede beroepsbeoefenaars, maar vooral ook tot maatschappelijk bewuste (wereld)burgers die weloverwogen keuzes kunnen maken, als consument en als maker. Dit geldt voor alle beroepsrichtingen waartoe we opleiden waarbij we nu sterk het accent leggen op de textiel en mode industrie. Het keten-denken hierin helpt de studenten en docenten om kader en begrip te ontwikkelen’
  Hendrik Jan Hoekstra, Friesland College.
 • "Innovatie is een noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Design is onlosmakelijk aan innovatie gekoppeld. House of design kan in deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen, temeer daar design binnen House of Design nadrukkelijk wordt gekoppeld aan ondernemerschap. De andere noodzakelijke pijler voor innovatie."
  Simon Tijsma - Provincie Friesland
 • ‘Het lokaal waardeketenmodel voegt op veel terreinen waarde toe en geeft mogelijkheden om kwetsbaarheden van een regio om te vormen naar sterke punten.’
  Gert Noordhoff - beleidsmedewerker provincie Groningen, akkerbouwer en initiatiefnemer De Graanrepubliek.

TEAM

STICHTING

 

House of Design is een stichting.
De raad van advies bestaat uit:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

schrijf me in