Gezamenlijke mogelijkheden in kaart brengen

Gezamenlijke mogelijkheden in kaart brengen
17 augustus 2021 Marjan

Medewerkers van Werkplein Ability. Foto: Janna Bathoorn

In juli organiseerden we voor het project Lokale Maakplaats twee sessies met onze partner Werkplein Ability. Dit om ervaring en kennis uit te wisselen over de materialen en technieken die we gebruiken binnen het project en om een start te maken met de Lokale Maakplaats. Met partner Ability ontstaat de mogelijkheid om de productie op te schalen. Directeur Ernst Ottens  (op de foto midden) ziet duidelijk het belang van circulariteit en gaat dit ook intern verder onderzoeken met de R&D afdeling.

Volken de Vlas presenteert de ontwerpen van Volop. Foto: Janna Bathoorn.

Stro en klei
De eerste sessie was met de groep ontwerpers die voor het opschalen van de productie van hun ontwerpen graag gebruik maken van de werkplaats van Ability. Ze zijn geïnteresseerd in verschillende productietechnieken voor de bewerking stro en klei; bijvoorbeeld een pers om plaatmateriaal te maken of het produceren van mallen.

Medewerkers van Werkplein Ability. Foto: Janna Bathoorn.

Elkaar inspireren
De LMP-ontwerpers Volken de Vlas, Gerard de Hoop, Simone Larabi, Paul Bloemers en Wiebren Veenstra presenteerden hun materiaalonderzoek en producten en de technieken die ze daarbij hebben gebruikt Vervolgens lieten werknemers van Ability producten zien die ze bij de werkplaats maken. Tijdens de presentaties ontstonden er meteen gesprekken over de mogelijkheden om de producten bij Ability te produceren en werden er tips uitgewisseld. Het was duidelijk te merken dat de ontwerpers en werknemers elkaar inspireerden.

Volgende stap
We gaan een tweede sessie organiseren om te kijken wat nodig is om een volgende stap te kunnen zetten. Dit is per ontwerptraject natuurlijk verschillend. We bespreken welke machines en productiemogelijkheden we kunnen gebruiken en welke machines in de toekomst wenselijk zijn.

Op korte termijn wordt er binnen de werkplaats gekeken naar ruimte voor experiment om de huidige producten tot een prototype te maken. Ontwerpers geven aan dat er wens is om samen te werken aan de producten en om te professionaliseren.

Het verslag van de tweede sessie bij Werkplein Ability over bamboe lees je hier.
Het verslag over de kleisessie bij De Holm lees je hier.