Waddenfonds steunt aanpak ‘plastic soup’

Waddenfonds steunt aanpak ‘plastic soup’
7 januari 2021 Marjan

Het Waddenfonds steunt ons nieuwe initiatief ‘Wad van waarde‘ (had werktitel Wadafval – van plastic soup naar groentesoep’) met ruim 300.000 euro. Met dit initiatief werken we aan duurzame alternatieven voor producten die vaak in de Waddenzee terechtkomen. Samen met onze partners Ecoras, It Erfskip, Van Hulley en TCNN ontwikkelen we in water afbreekbare vissershandschoenen en Wadtroesjkas, een serie etensbakjes die in elkaar passen.

Lokaal afval
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van het plastic afval in de Waddenzee afkomstig is uit het gebied zelf. In zekere zin is dit goed nieuws. Het betekent immers dat een duurzame oplossing lokaal kan worden gevonden en toegepast. We ontwikkelen de producten dan ook in nauw overleg met o.a. de Coöperatieve Inkoop Visserijbenodigdheden en de supermarkten langs de Waddenkust.

Lokale maakindustrie
Rondom de twee producten (en bijbehorende grondstoffen) organiseren we lokale productieketens, die goed zijn voor mens en milieu en uitgaan van lokale kracht. Met een netwerk van lokale partners op het gebied van ontwerp, materiaal, productie & logistiek, kennis & onderwijs en markt werken we zo samen aan een maakindustrie, die vervolgens ook kan worden ingezet voor andere biobased producten.

Volgende stap
Voor House of Design is dit een mooie volgende stap in de transitie naar een lokale circulaire maakindustrie in het Waddengebied, ontwikkeld met behulp van het lokaal waardeketenmodel. Het bouwt voort op de kennis en ervaring die we hebben opgedaan met de projecten Lokale Maakplaats, We gaan het meemaken en Biocup.

Samenwerking
‘Wad van waarde’ is een initiatief van House of Design met partners Ecoras, It Erfskip, Van Hulley, TCNN, Friesland College, NHL Stenden Hogeschool, Agrarisch Collectief Waadrâne. Ook werken we samen met Circulair Friesland, vissers van SOLT, C.I.V. Lauwersoog en supermarkten langs de Waddenkust.