Advies Circulariteitshub in werking

Advies Circulariteitshub in werking
12 januari 2021 Marjan

We zijn blij te kunnen melden dat onze toolkit met advies voor de ontwikkeling en vormgeving van een Circulariteitshub in Groningen inmiddels wordt toegepast.

De gemeente Groningen richt zich vooral op het aanjagen van de businessmodellen en circulaire toepassingen rondom de afvalstromen b-hout en textiel, het concreet maken van de waardeketen rondom deze grondstoffen en het ontwikkelen van hoogwaardige circulaire toepassingen met passende businessmodellen.

Drie pilots
Ook heeft de gemeente een drietal pilots geformuleerd samen met GoudGoed, Kringloop Plus en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. De pilots leggen de nadruk op het stimuleren van hergebruik en de bewustwording rondom circulariteit. Hierbij worden bewoners en wijkorganisaties actief betrokken en wordt ook gekeken naar circulaire toepassingen rondom de stromen b-hout en textiel.

Afvalloze gemeente
In 2030 wil de gemeente Groningen een afvalloze gemeente zijn. Een van de manieren om aan deze doelstelling bij te dragen, is de realisatie van een Circulariteitshub. Een afvalbrengstation 2.0, waar grondstoffen en producten maximaal hergebruikt worden. House of Design heeft het lokaal waardeketenmodel toegepast en na talloze interviews een toolkit opgesteld met advies over kansrijke grondstoffen en verdienmodellen.