Craft your future

CRAFT YOUR FUTURE

traditionele ambachten en nieuwe technieken in een circulaire economie

 

Craft your future is een Erasmus+ project waarbij drie regio’s – Friesland (NL), Gabrovo (BG) en Catalonië (ES) – werken aan een duurzame toekomst door de inzet van ambachten, circulaire economie en digitale gereedschappen.

VERBINDEN
Het project verbindt kennisinstellingen, studenten, lokale overheden, creatieve industrie en (sociale) ondernemingen om een strategie te ontwikkelen die de regio’s helpt om aantrekkelijker te worden met behulp van het cultureel erfgoed, het stimuleren van de lokale economie en door een toekomst op te bouwen met gebruik van lokale bronnen.

De uitkomst van dit project is een trainingsprogramma waarvan de pilot getest zal worden op drie locaties van het Friesland College.

EXPERTPARTNER
House of Design is betrokken als expertpartner. Eileen Blackmore deelt haar kennis op het gebied van circulaire economie en maakt verbindingen met eerdere Europese projecten. House of Design zal naar aanleiding van het project een toolkit ontwikkelen, waarmee scholen verbinding kunnen maken met lokale productieketens. Deze wordt gedeeld in de drie landen als het project voorbij is.

AMBACHTEN, NIEUWE TECHNIEKEN EN AFVAL
De drie regio’s in Nederland, Bulgarije en Spanje hebben een schat aan cultureel erfgoed, zoals tradities, kennis van ambachten en sociale netwerken. Wat alle drie ook gemeen hebben is afval. Het is essentieel geworden om een circulaire economie te ontwikkelen waarbij het hergebruik van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waarbij de waardevermindering wordt geminimaliseerd. De studenten onderzoeken in de komende drie jaren of nieuwe technologieën en trends kunnen helpen om oude ambachten te revitaliseren en gebruiken daarbij afval als grondstof.

INITIATIEF BIJ DE STUDENT
Craft your Future legt het initiatief bij de studenten. De groei van jeugdwerkloosheid in Europa onderstreept de noodzaak om de jeugd enthousiast te maken voor ondernemerschap, netwerkvaardigheden en proactief gedrag. Leren door te doen, studenten te onderwijzen in het nemen van initiatief en het onderzoeken van kansen – in plaats van afwachten tot anderen dat doen – zal hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

IN HET KORT

Waar: Nederland, Bulgarije en Spanje
Wanneer: september 2018 – september 2021
Financieële steun: Erasmus +
Partners: Friesland College en Learning Hub Fryslan + Universitat Politecnica de Valencia, Oceanonaranja Fablab Valencia, NGPI Tryavna School, The Fabric Association Gabrovo
Tags: ambachten, circulaire economie, digitaal gereedschap, Europa, veranderaars, educatie

 • ‘Wij willen onze studenten vanaf het begin van hun opleiding meenemen naar de wereld waartoe ze opgeleid worden. Niet alleen willen we hen opleiden tot goede beroepsbeoefenaars, maar vooral ook tot maatschappelijk bewuste (wereld)burgers die weloverwogen keuzes kunnen maken, als consument en als maker. Dit geldt voor alle beroepsrichtingen waartoe we opleiden waarbij we nu sterk het accent leggen op de textiel- en mode industrie. Het ketendenken hierin helpt de studenten en docenten om kader en begrip te ontwikkelen’
  Hendrik Jan Hoekstra - Friesland College.
 • 'Cultureel erfgoed, nieuwe technologieën en duurzaamheid geven vorm aan onze identiteit en levens. We willen de nieuwe generatie onderwijzen over waar ze vandaan komen en hoe ze duurzaam kunnen innoveren.’
  Eileen Blackmore - House of Design
 • ‘Ik wilde over oude ambachten leren en hoe je die kan toepassen in nieuwe producten.’
  Joost IJkema - student Friesland College
 • ‘Craft your future gaat over traditionele ambachten, nieuwe technieken in een circulaire economie. Belangrijk is dat we studenten de leiding willen geven.’  
  Erna van der Werff - Learning Hub Friesland

BLOG