met wie werken we

MET WIE WERKEN WE

 

Samen met ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en docenten werken aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We denken mee, ontwikkelen methodieken en verbinden de hele keten. Heb je een vraag of wil je sparren? Neem contact met ons op!

 

ONTWERPERS

Ontwerpers laten we kennismaken met nieuwe circulaire materialen en technieken, actuele thema’s en we introduceren ze – door inzet van de lokale waardeketen – in een groter netwerk van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

 

Voorbeelden
Lokale Maakplaats: Zes ontwerpers doen onderzoek naar de mogelijkheden van een lokale circulaire maakindustrie rondom enkele grondstoffen in Noord-Oost Groningen.
Groningen Ontwerpt: Duurzame en circulaire oplossingen voor de binnenstad van Groningen.
We gaan het meemaken: Vijf ontwerpers verrichten materiaalonderzoek naar lokale biobased materialen voor gemeente De Marne.
Wonen in Groningen 2017: Vijf ontwerpers gaan aan de slag met lokale materialen en/of lokale ambachten uit Groningen.
It Erfskip: Ontwerpers werken aan souvenirs voor Leeuwarden Friesland 2018, gemaakt van lokale materialen en/of met lokale ambachten.

OVERHEDEN

Met overheden werken we samen aan projecten rondom de lokale maakindustrie, afvalmateriaal, biobased materiaal, techniek en actuele maatschappelijke thema’s als circulaire economie, klimaatadaptatie en Internet of Things.

 

Voorbeelden
N361 tussen wad en stad: in opdracht van Provincie Groningen ontwikkelen we een aansprekende vormgeving voor drie deelprojecten aan en rond de N361 tussen Groningen en Leens
Circulairiteitshub: Inzet van de lokale waardeketen voor innovatief hergebruik van afvalstromen in Groningen.
Lokale Maakplaats: Met steun van de gemeente Hogeland doen we onderzoek naar de mogelijkheden van lokale circulaire maakindustrie rondom enkele grondstoffen in Noord-Oost Groningen.
We gaan het meemaken:  Met gemeente De Marne onderzoek verricht naar het verduurzamen van lokale productieketens met gebruik van lokale grondstoffen en lokale productie.
Biobased Cup Biocass 100%: Voor de Provincie Friesland een project gericht het ontwikkelen en ontwerpen van een drinkbeker van bioplastic.
BeeStreet: voor gemeente Leeuwarden onderzoeken we oplossingen voor klimaatadaptatie in de binnenstad, goed voor mens en bij.
Smart Leeuwarden: Voor Gemeente Leeuwarden onderzoeken we o.a. hoe digitalisering een rol kan spelen binnen de citydressing.

ONDERNEMERS

Met ondernemers werken we aan projecten rondom de lokale maakindustrie, materiaal, techniek en actuele thema’s, zoals hergebruik van afval,  transitie naar een circulaire economie.

 

Voorbeelden
Groningen Ontwerpt: Ontwerpers en ondernemers komen samen tot duurzame en circulaire oplossingen in de binnenstad van Groningen
Wonen in Groningen: Met de winkeliers uit de binnenstad werken we aan het verduurzamen van interieurproducten en verpakkingsmateriaal.
DPC: Organiseren van design pressure cookers met Omrin rondom textiel, met Libau rondom alternatieven voor asbestdaken, met winkeliers rondom lokaal design.

 

KENNISINSTELLINGEN

Voor kennisinstellingen zorgen we voor contacten met het bedrijfsleven en we bieden een aanvulling op het curriculum met bijvoorbeeld workshops over actuele thema’s als circulair design, biobased design, ambachten, lokale maakindustrie. We hebben veel ervaring met 3D educatie op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

 

Voorbeelden
Smart Hands Europees educatietraject gericht op het opleiden van vaardige en circulaire denkers en doeners.
Craft your future: Europees trainingsprogramma voor MBO studenten uit Nederland, Spanje en Bulgarije gericht op traditionele ambachten en nieuwe technieken in een circulaire economie.
3D in Education: 3D lesplan voor voortgezet onderwijs.
3D Commenius: 3D lesplan voor basis onderwijs.
We gaan het meemaken: 3D denken en doen op twee basisscholen uit Ulrum en Leens op het Hogeland College in Wehe den Hoorn.
DPC: Samen met Frisian Design Factory design pressure cookers georganiseerd rondom textiel en water.
Biobased workshop voor Minerva.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

schrijf me in