N361 van Wad tot Stad

N361 van Wad tot Stad

Vormgeving voor 3 deelprojecten voor aan en rond de N361 tussen Leens en de stad Groningen.

De provincie Groningen vroeg House of Design om een aansprekende vormgeving te realiseren voor drie deelprojecten aan en rond de N361 tussen Leens en Groningen.  Na enkele sessies met bewoners kwam naar voren dat het monumentaal moest zijn en aansluiten bij de omgeving.

De provincie gaf aan graag de visie van het eerdere project: de Lokale Maakplaats terug te zien in de keuze voor het materiaal, de werkwijze en het beeld waarin het verhaal van Het Hogeland tastbaar werd.
We hebben daarom de ontwerpers en kunstenaars die betrokken waren bij de Lokale Maakplaats gevraagd voor de uitvoering.

House of Design heeft een overkoepelende ontwerpstrategie voor de N361 ontwikkeld waarin diverse elementen uit het gebied terugkomen zodat het ontwerp goed aansluit op de omgeving.

Mooi hoe het jullie toch is gelukt om een geheel te vormen van de verschillende losse elementen.”  zei Vincent Buiteveld, projectleider Provincie Groningen.

We zien de N361 als ruggengraat van de provincie, lopend langs het Reitdiep, door Het Hogeland, met als rode draad de diverse kunstwerken.

De elementen die zijn meegenomen in de ontwerpstrategie, zijn:
– het verhaal van het Groninger landschap
– de lijnen, vlakken, kleuren en objecten in het landschap
– werk van Groninger kunstkring De Ploeg uit de laat 19e vroeg 20e eeuw
– kleuren van kunstkring De Ploeg

Waar speelt het zich af:
De weg N361 van Leens naar de stad Groningen. Het project bestaat uit drie deelprojecten:
1. Dorpen Winsum, Adorp en Sauwerd.
2. Fietsroute Plus Groningen – Winsum
3. Rotondes Mensingeweer, Wehe den Hoorn Leens

Aandeel House of Design
House of Design is de hoofdontwerper en heeft voor de hele N361 een ontwerpstrategie ontwikkeld met daarin de grote lijnen en kaders voor de verschillende ontwerpen. De strategie met kaders vormden de basis van de briefing voor de uitvoering.

DE ONTWERP KADERS (selectie):

Voor het overkoepelend ontwerp is een document opgesteld. Hieronder enkele voorbeelden. Binnenkort kun u hier het bijgewerkte document dowloaden met daarin de meest recente foto’s.

ontwerp strategie N361 van Wad tot StadEde Staal bezong de veelzijdigheid al in ‘t Hogelaand:
‘t Binnen de meulens en de moaren
‘t Binnen de kerken en de börgen
[…]
‘t Is de waait, ‘t is de hoaver
‘t Is’t koolzoad in de blui,
‘t Is de horizon bie Roanum,
Vlak noa n dunderbui
Dat is mien laand, mien Hogelaand

ontwerp strategie N361 van Wad tot StadKavelstructuren zijn voor Groningse begrippen grillig en kleinschalig.
Terwijl de maat en schaal na Winsum kenbaar toeneemt.
De invloed van het Reitdiep is minder voelbaar en vergezichten en het gevoel van ruimte neemt toe.ontwerp strategie N361 van Wad tot StadHistorische elementen van het Groninger landschap. De dijken, de kerken, steenfabrieken, molens, dijkgaten, de bomen en het Wad.

ontwerp strategie N361 van Wad tot Stad - kunstkring de PloegEen relatief hoog geplaatste horizon, een door weg of sloot geaccentueerd perspectief en contrasterende kleurvlakken zijn de kenmerkende stijlelementen van de schilderijen uit de hoogtijdagen van De Ploeg.

ontwerp strategie N361 van Wad tot Stad - materiaal rode draadDe N361, als rode draad van Wad tot Stad en een pallet van mogelijke grondstoffen. Kloostermoppen, corenstaal, lariks hout, Groninger klei, gerecycled plastic, biobeton, Diggels en stro.

DE FOLLIES

N361 de Bomen boven Maaiveld - Eileen Blackmore

De Bomen boven Maaiveld.
Ontwerp Eileen Blackmore
Rotonde in Leens
Bomen als eigenzinnige karakters die boven het maaiveld durven
uitsteken. Net als H.N. Werkman, Ede Staal en de vele kunstenaars en andersdenkenden in Het Hogeland. De bomen zijn o.a geïnspireerd
op het schilderij “de wagen in bos” van H.N.
Werkman, lid van de Groninger kunstkring De Ploeg, die in Leens woonde. Een omtrek van een boom, gesnoeid aan de wegkant en vrij groeiend richting de landerijen. De omtrek als een omlijsting van het
landschap. De bomen zijn 12 meter hoog en zijn gemaakt van cortenstaal.

N361 TIGGEL - VOLOP - Gerard de Hoop

TIGGEL
Ontwerp: Gerard de Hoop – Studio VOLOP
Rotonde in Wehe-den Hoorn

Het kunstwerk TIGGEL is een ode aan de rode Groninger baksteen en haar invloed op de architectuur. Met de verfijning van gebakken stenen en de komst van nieuwe metseltechnieken speelde de roodbakken baksteen een prominente rol in de nieuwe expressionistische architectuur van de Amsterdamse school. Tijdens deze bloeiperiode brachten architecten zoals Egbert Reitsma en Siebe Jan Bouma van kunstkring ‘De Ploeg’ de expressieve mogelijkheden van baksteen in de provincie Groningen tot leven.
Meer informatie: https://studiovolop.nl/ontwerp/folly-tiggel-wehe-den-hoorn/

N361 STEENTIJD - VOLOP - Volken de Vlas

STEENTIJD
Ontwerp: Volken de Vlas – Studio VOLOP
Rotonde in Mensingeweer

Een kunstwerk dat de gelaagdheid van de geschiedenis omarmt. In één krachtig beeld worden twee belangrijke tijdperken uit de Groningse geschiedenis belicht: de Middeleeuwen en de Industriële Revolutie.
Vanuit Lauwersoog verrijzen de contouren van een karakteristieke steenfabriek uit de 19e eeuw, een symbool van de industriële vooruitgang. Tegelijkertijd vormen de zuilen vanuit Winsum een eerbetoon aan de archetypische middeleeuwse kerk.
Meer informatie: https://studiovolop.nl/ontwerp/folly-mensingeweer/ 

N361 STEENTIJD - VOLOP - Volken de Vlas - kerkN361 STEENTIJD - VOLOP - Volken de Vlas - steenfabriek

 

Fotografie: Janna Bathoorn

IN HET KORT

Waar: Noord Groningen
Wanneer: 2020-2024
Opdrachtgever: Provincie Groningen
Partners: ontwerpteam van Lokale Maakplaats bestaande uit Studio Volop, Studio Simone Vermaning, Bloooms, Wiebren Veenstra en Studio MARC met Eileen Blackmore en Laos landschapsarchitecten i.s.m. dorpsbelangen Winsum, Sauwerd Wetsinge en Adorp.
Tags: lokaal, waardeketen, circulair, Waddengebied, maakplaats

  • 'We zijn blij met deze opdracht. Hiermee kunnen we de visie en werkwijze van het project Lokale Maakplaats in het Waddenland zichtbaar en tastbaar maken.'
    Eileen Blackmore

Berichten