BeeStreet

BEESTREET

vergroening in binnenstad van Leeuwarden

 

Beestreet gaat over vergroening van binnensteden voor mens en bij, het verminderen van hittestress, regenwateropslag en vooral over een knusse en gezellige stad!

Smart Leeuwarden
BeeStreet is in 2018 van start gegaan als onderdeel van Smart Leeuwarden: een project waarin slimme samenwerking voorop staat voor innovatie en een prettige leefomgeving. In 2018 waren de activiteiten gericht op de omgeving rond de Blokhuispoort en Oosterstraten. Met dit vervolg richten we ons op de omgeving rond het Ruiterskwartier, het Zaailand en het Wilhelminaplein.

Veranderende binnensteden
De behoefte aan maatregelen tegen wateroverlast en hittestress komt tegelijk met het veranderingsproces waarin binnensteden zich bevinden. De binnenstad van Leeuwarden transformeert van een place to buy naar een place to b(e)e. Bezoekers komen steeds vaker met een recreatief doel naar de binnenstad.

Prettig verblijven
Voor een snelle doelgerichte aankoop gaan we vaak online of naar een wijkwinkelcentrum. De binnenstad bezoeken we om uit te gaan, voor een combinatie van horeca, detailhandel, cultuur en/of een evenement. We willen er graag iets beleven, ons prettig en veilig voelen, er mensen ontmoeten en genieten.

Economische vitaliteit
Vergroening is niet alleen noodzakelijk vanuit milieu-overwegingen, maar ook voor een goede economische toekomst van de binnenstad. Het is een van de elementen die gaat zorgen voor economische vitaliteit.

Wateroverlast
De steden verstenen steeds meer en we krijgen meer te maken met zware regenval. Sinds 1950 is het aantal dagen met zware regen – waarbij 50 millimeter of meer neerslag valt – verdubbeld en zal toenemen. Door de verstening in steden kan het regenwater niet in de grond wegzakken en moet het riool al het water afvoeren, daardoor worden de rioolsystemen overvraagd.

Hittestress
Om dit te voorkomen willen we een deel van het regenwater vasthouden om te gebruiken voor de vergroening van de steden. Zo kunnen we tegelijkertijd een ander probleem oplossen, namelijk hittestress.

Het regenwater dat is opgeslagen kan tijdens warme en droge dagen gebruikt worden om het groen in de stad van water te voorzien. Vooral op plekken waar planten niet in de volle grond staan, maar in bijvoorbeeld plantenbakken en bijenlinten. Met de beplanting hopen we ook op meer biodiversiteit in de stad zodat wilde bijen en vogels onze binnenstad weer komen opzoeken.

Design Pressure Cooker (DPC) met House of Design
Tijdens eerdere gesprekken met ondernemers en bewoners zijn ontwerpvragen geformuleerd die in de DPC opgepakt worden. Bewoners en ondernemers willen graag ‘iets groens’ tegen hun gevel. Iets dat gemakkelijk te plaatsen is en klopt volgens de regelgeving van de gemeente. House of Design begeleidt de circulair-ontwerpsessies, en samen met Verhoeve Groen het traject om de ontwerpen te verbinden aan een producent.

ACTIVITEITEN

– bijeenkomsten bewoners en ondernemers
– Design Pressure Cooker om te komen tot innovatieve en duurzame oplossingen
– eettuin
– vergroeningsfeest met studenten
– MossArt – grafitti met mos
– geveltuinen
– Oogstfeest

IN HET KORT

Waar: Leeuwarden
Wanneer: april 2017 – dec 2021
Financiële steun: Gemeente Leeuwarden
Partners: Vereniging Promotie Zaailand, ondernemersvereniging De Oosterstraten, Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, Verhoeve Groen, Wijkpanel Binnenstadsbewoners en diverse bewoners.

  • De Beestreet heeft ons enorm geïnspireerd en wij willen heel graag dat onze klanten, bezoekers en bewoners ook een groenere omgeving krijgen.  Groen doet je goed!
    Ciska BlaauwbroekVereniging Promotie Zaailand
  • Dit initiatief waarbij zo’n grote groep van enthousiaste bewoners, ondernemers en studenten meer en beter groen wil sluit perfect op ons aan! We kunnen samen optrekken om meer te bereiken voor een betere biodiversiteit, een mooiere gemeente en een klimaatadaptieve stad!
    Nico KelderhuisGemeente Leeuwarden

Blog