visie en ambitie

VISIE EN AMBITIE

House of Design werkt aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij speelt de ontwerper een verbindende rol. We werken vanuit de overtuiging dat ontwerpers de tools in handen hebben om de wereld toekomstbestendig te maken. Ontwerpers spelen een belangrijke rol bij innovatieprocessen en het vinden van duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ze zijn de eersten die met materialen en technieken experimenteren en beïnvloeden daarmee ook de vraag.

Onze ambitie is het verduurzamen van de productieketen, zodat we komen tot een waardeketen. Hierbij vinden we het belangrijk dat alle schakels in de keten meedoen en kunnen profiteren. We organiseren projecten en ontwikkelen prototypes die ons helpen actuele vraagstukken inzichtelijk en tastbaar maken.

Actuele vraagstukken

Momenteel houden we ons met name bezig met de transitie naar een circulaire economie, circulair design, klimaatadaptatie, veranderende binnensteden, lokale waardeketens, Biobased Economy en innovatieve maakeducatie op het voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs.

Visie op design

Design is tegenwoordig meer dan een vorm om dagelijkse problemen op te lossen of het verbeteren van meubels en objecten die we dagelijks gebruiken. Het is niet meer te vergelijken met de definities van design in de 19e en 20e eeuw. In de 21e eeuw kijkt design naar een nieuwe context, is discipline overstijgend en gericht op de samenleving. Design, of kunst, of iets er tussen in; we richten ons op een open benadering van design.

Design heeft ook de functie om na te denken over onze gezamenlijke toekomst, dingen ter sprake te stellen, om identiteiten te weerspiegelen, om stil te staan bij ons dagelijkse cultuur en om te experimenteren met nieuwe technologieën.

Door middel van activiteiten en tentoonstellingen willen we laten zien hoe design een rol speelt in het ontwikkelen van ons cultureel erfgoed van de 21e eeuw en zo onze toekomst vormgeeft.

 • Wij werken graag samen met House of Design wanneer het gaat om de connectie te leggen tussen de creatieve industrie in Groningen en ondernemers. Deze connectie kan belangrijk zijn om ondernemers bijvoorbeeld de mogelijkheden van innovaties te laten ervaren, zoals het gebruik van een nieuw materiaal, product innovaties en proces innovaties.
  Saskia Bosch - senior adviseur Kamer van Koophandel
 • "Innovatie is een noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Design is onlosmakelijk aan innovatie gekoppeld. House of design kan in deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen, temeer daar design binnen House of Design nadrukkelijk wordt gekoppeld aan ondernemerschap. De andere noodzakelijke pijler voor innovatie."
  Simon Tijsma - Provincie Friesland
 • ‘Wij willen onze studenten vanaf het begin van hun opleiding meenemen naar de wereld waartoe ze opgeleid worden. Niet alleen willen we hen opleiden tot goede beroepsbeoefenaars, maar vooral ook tot maatschappelijk bewuste (wereld)burgers die weloverwogen keuzes kunnen maken, als consument en als maker. Dit geldt voor alle beroepsrichtingen waartoe we opleiden waarbij we nu sterk het accent leggen op de textiel en mode industrie. Het keten-denken hierin helpt de studenten en docenten om kader en begrip te ontwikkelen’
  Hendrik Jan Hoekstra, Friesland College.
 • ‘Het lokaal waardeketenmodel voegt op veel terreinen waarde toe en geeft mogelijkheden om kwetsbaarheden van een regio om te vormen naar sterke punten.’
  Gert Noordhoff - beleidsmedewerker provincie Groningen, akkerbouwer en initiatiefnemer De Graanrepubliek.