2BE! Eemsdelta redesign

2BE! Eemsdelta redesign

maakeducatie voor scholieren die vastlopen

Sport4connect heeft contact met ons gezocht om het ‘maken’ met duurzame materialen toe te voegen aan het traject dat ze aanbieden aan scholieren die vastlopen op school. Ze organiseren een traject met diverse workshops om de jongeren aan zichzelf te laten werken, leren in teamverband te werken en vooral om meer zelfvertrouwen te krijgen. Allemaal stappen om daarna weer verder te gaan met de opleiding of om te gaan werken.

Waarom maakeducatie
House of Design stimuleert niet alleen het maken van duurzame producten, maar ook het proces en het effect van het ‘maken’. We zetten ons in voor maakeducatie om twee redenen:
1. Om meer mensen op te leiden voor de vele handen die nodig zijn om te komen tot een lokale circulaire economie waarin duurzame producten worden ontwikkeld en nieuwe duurzame energiesystemen worden geïnstalleerd.
2. Om wat het maken met de psyche doet. De trots van iets zelf maken, maar ook de rust die je krijgt wanneer je met je handen werkt.

Talenten
Daarbij merken we dat bij scholieren sommige talenten boven komen drijven wanneer ze met hun handen gaan werken. Doordat de aandacht en het aantal uren voor handenarbeid flink is gedaald, is de afstand tussen hoofd en handen steeds groter geworden. Dit is zorgelijk omdat sommige kinderen beter zouden presteren wanneer ze via hun handen kunnen leren en zich zo verder kunnen ontwikkelen. Het effect hiervan is terug te vinden in de onrust en minder goede aansluiting op school of werk.

Lokaal waardeketenmodel
De focus op maakeducatie komt terug in de schakel ‘kennis & educatie’ van het lokaal waardeketenmodel. Om te komen tot een lokale circulaire economie, hebben we vele handen nodig. In dit geval ook letterlijk om alle producten van lokale grondstoffen te kunnen maken en te implementeren. In dit project gebruiken we het maken van circulaire producten als middel om jongeren kennis te laten maken met lokale duurzame materialen, vakmanschap en het werken met je handen.

workshop van Roegholt
We hebben Gert Valkema van ROEG HOLT gevraagd met ons een workshop op te zetten waarin jongeren oude stoelen leren pimpen op hun eigen manier en met hun eigen verhaal. Ze leren hoe je van iets ouds weer een mooi product kunt maken en ze leren dat ze dit prima zelf kunnen!

Pilot
Het project is een pilot om te merken hoe deze werkwijze aanslaat bij de jongeren om daarna een langere samenwerking op te zetten.

 

IN HET KORT

Waar: Delfzijl
Wanneer: september – december 2020
Opdrachtgever: Sport4connect

BLOG