Er is gestart met de uitvoering van de vormgeving langs de N361, tussen Wad en Stad.

Er is gestart met de uitvoering van de vormgeving langs de N361, tussen Wad en Stad.
20 september 2023 Eileen

De werkzaamheden voor het plaatsen van de kunstwerken langs de rotondes Wehe-den-Hoon en Mensingeweer is gestart. De kunstwerken die bij de rotonde Leens komen te staan zijn klaar en worden ook eind van dit jaar geplaatst.

House of Design heeft voor de gehele N361 een vormgevingsdocument opgesteld waarin de kaders zijn vastgesteld voor de uiteindelijke ontwerpen. Er is gekeken naar de kleuren en lijnen van het Hogeland, het meanderende Reitdiep, historische elementen van zowel gebouwen als landschap en de verbeelding van de kunstkring De Ploeg.

Voor de vormgeving van de drie rotondes heeft House of Design drie kunstenaars/ontwerpers, vanuit het project De Lokale Maakplaats gevraagd om op basis van het document tot een vormgeving te komen:
1. ontwerp Leens: Eileen Blackmore (Zoutkamp)
2. ontwerp Wehe-den Hoorn: Gerard de Hoop van Studio Volop (Groningen)
3. ontwerp Mensingeweer: Volken de Vlas van Studio Volop (Glimmen)

Voor het ontwerp in Winsum, Sauwerd, Adorp en het snelfietspad zijn de volgende ontwerpers/kunstenaars/ambachtslieden benaderd: Simone Larabi (Groningen), Paul Bloemers (Groningen), Marc Paulusma (Groningen) en Wiebren Veenstra (Rottum, Frl)
De voorbereidingen hiervan zijn al in volle gang en zullen in het voorjaar 2024 worden geplaatst.

Rotonde Leens

Bomen boven het Maaiveld” en “Dijkhuisjes
Bij de rotonde Leens worden drie kunstwerken geplaatst. Twee stalen bomen aan weerszijden en Dijkhuisjes op een dijkje aan de kant van het dorp.
Het Hogeland heeft veel markante mensen gekend, de een bekender dan de ander. In Leens waren dat onderandere H.N. Werkman en Ede Staal, unieke mensen die boven het maaiveld uit durfden steken. Net als de bomen die boven het vlakke land van Groningen uitsteken.
Een van cortenstalen omtrek van een boom, een vorm die veel in het Groninger landschap te zien is.
De boom wordt 12 meter hoog. De boom is een silhouet waar je doorheen kan kijken. De schaduw van de boom vormt de kern met takken op de weg.
Op het dijkje langs het dorp komen omtrekken van huizen alsof ze achter de dijk zijn verscholen, een link naar Vierhuizen en Zoutkamp wat het idee suggereert dat achter deze dijk het dorp zich bevindt.
De vorm van de boom is geïnspireerd op een kunstwerk van H.N. Werkman “Wagen in Bos” ter ere aan Werkman die in Leens heeft gewoond. De keuze van cortenstaal is een knipoog naar Ede Staal die ook in Leens heeft gewoond.

Groninger bomen, boven het maaiveld
Rotonde Wehe-den Hoorn

TIGGEL
Het kunstwerk TIGGEL is een eerbetoon aan de architectuur en de ontwikkeling van de rode baksteen. Met de verfijning van gebakken stenen en de komst van nieuwe metseltechnieken speelde de roodbakken Groninger baksteen een prominente rol in de nieuwe expressionistische architectuur van de Amsterdamse school en architecten als Egbert Reitsma en Siebe Jan Bouma, die beide lid waren van kunstkring ‘De Ploeg’.


Rotonde Mensingeweer

“..”
Een kunstwerk met meerdere gezichten. In één enkel beeld worden twee belangrijke tijdvakken uit de geschiedenis van Groningen weergegeven: de Middeleeuwen en de Industriële revolutie.
Vanuit Lauwersoog verschijnen de contouren van een zo herkenbare steenfabriek uit de 19e eeuw. Vanuit Winsum vormen de zuilen een archetypische middeleeuwse kerk.
Rijdend langs de uit oude Groninger handvorm opgetrokken zuilen vertelt het kunstwerk het verhaal van de zo belangrijke rode baksteen. Door monniken geïntroduceerd met de komst van middeleeuwse kloostermoppen werd deze in de eeuwen daarna doorontwikkeld tot de zo bekende rode baksteen en zorgde voor de komst van tientallen steenfabrieken in de 19e eeuw. In de palen komen nestkastjes voor vogels en voorzieningen voor insecten.
Het kunstwerk heeft nog geen naam. De Groningers worden later gevraagd om een toepasselijke naam te bedenken! Heeft u een passende naam, dan kan deze gemaild worden naar info@houseofdesign.nl

Verdwijnpunten op alle drie rotondes:

Eileen Blackmore wilde graag de typische lijnen van de akkers in vlakken terug laten komen bij de rotondes. Samen met Laos Landschapsarchitectuur is dit concreet gemaakt door de vlakken in te vullen met de schakeringen van de kleuren van wilde bloemen.
Kruidenrijke vlakken als ode aan het landschap. In de vorm van drie banen vormt zich een verdwijnpunt dat de uitgestrektheid van het landschap accentueert. Deze banen worden gevormd door verschillende kleurschakeringen van bloemmengsels.
blauwen, witten en groenen de boventoon. Aansluitend bij de ‘Kleuren in het Landschap’ van het vormgevingsdocument.
Dichter naar de stad zaaien we eenjarigen en meerjarigen in met bonte kleuren. Bij de rotonde Wehe-den Hoorn diverse rode kleuren, een ode aan de architecten van de kunstkring de Ploeg.
De rotonde Mensingeweer heeft meer gele en oranje bloemen dat verwijst naar de historie van het graan en kalk.
Nabij Ranum en Winsum zijn de kleuraccenten diffuser. Hier spelen we vooral in op de functie van de bloemweides: plukken en pleisterplaatsen voor bijen en andere insecten.

 

Voor de landschappelijke invulling zijn Laos Landschapsarchitectuur en Tuinburo Roelke Nienhuis betrokken.

Het lichtontwerp voor de kunstwerken in Leens, Wehe-den Hoorn en Mensingeweer wordt uitgevoerd door Lichtpunt (Groningen)