Learning for Innovative Design for Sustainability

L4IDS: Learning for Innovative Design for Sustainability

educatietraject voor circulair design in Europa

 

Het project L4aids wordt gefinancierd door Erasmus+ en valt binnen de domeinen innovatie, hoger onderwijs en bedrijfsleven.  Door middel van co-creatie van kennis en trainingsmateriaal worden studenten, docenten en ondernemers in de ontwerpsector onderwezen in strategieën voor innovatief ontwerp voor duurzaamheid.

Doelstellingen
1. Het vergroten en verbeteren van de leerstrategieën van Design for Sustainability, het identificeren van kansen voor duurzaam ontworpen producten en diensten en zakelijke kansen in zowel instellingen voor hoger onderwijs als in industrieën in Europa.
2. Open leermiddelen en trainingscursussen voor innovatief ontwerp voor duurzaamheid zullen gezamenlijk ontwikkelen – gericht op academici, studenten en bedrijven.
3. Gemeenschappelijke doelen van Circular Design-partners zijn het opleiden van innovatieve en ondernemende ontwerpers die in staat zijn om om te gaan met een transitie naar Design for Sustainability als een reguliere ontwerpbenadering en om de samenwerking en mobiliteit met de partnerlanden van de EU te bevorderen. Er wordt een internationaal stageprogramma ontwikkeld voor studenten Engineering Design in ondernemingen en DFLabs.
4. Al het bovenstaande zal bijdragen tot het leggen van een basis voor een permanent en actief Europees netwerk van ontwerp voor duurzaamheid.

Resultaten


Europees beleid

Het project bevordert de creatie en consumptie van duurzame producten en diensten, in lijn met het Europese beleid rondom circulaire economie. Het doel van dit beleid is om gemeenschappelijke oplossingen te vinden, die de milieu-impact van consumptie helpen minimaliseren en het gebruik van hulpbronnen verminderen.

Design speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de actuele vraagstukken – oplossingen die rekening moeten houden met de behoeften van eindgebruikers en duurzaamheidscriteria moeten integreren in processen en strategieën voor het creëren van producten en diensten.

Rol House of Design
House of Design is betrokken als designplatform. We verbinden ontwerpers en onze projecten aan de training. De Fryske trui is al case gebruikt en studenten hebben gewerkt aan de circulaire projecten Biocup en BeeStreet.
We hebben human centered design toegevoegd aan het project en gekeken naar de maatschappelijke verbinding.

IN HET KORT

Waar: partners uit Spanje, Zweden, Ierland en Nederland.
Wanneer: nov 2016 – nov 2019
Partners: Per land een universiteit, design centrum en een design bedrijf.
universiteiten: Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC), University of Limerick (UL), NHL University of Applied Sciences (NHL) and Linköping University (LiU).
design centra: Barcelona Design Centre (BCD), Institute of Designers of Ireland (IDI), House of Design (HoD), Swedish Industrial Design Foundation (SVID).
bedrijven: NutCreatives (NutC), One Off, Better Future Factory (BFF), Habermann Design & Development (HD&D).
+ creatieve labs: Frisian Design Factory in Leeuwarden en Ajuntament BCN Ateneu Fab in Barcelona.
Financiële steun: Erasmus +
Website: circulardesigneurope.eu
Tags
: educatie, innovatie, circulair, learning by doing.