It Erfskip

fryske trui

IT ERFSKIP

social design lab dat unieke Friese souvenirs ontwikkelt voor LF2018 e.a.

 

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). Stichting It Erfskip ontwikkelt souvenirs ten behoeve van LF2018. De souvenirs die worden gemaakt tonen herinneringen aan Friesland en geven tevens een herinnering mee aan de bezoeker van Fryslân, zowel in beleving als in product.

Verhalen en herinneringen
It Erfskip is een Social Design Lab waarin creativiteit wordt ontwikkeld, verhalen worden verteld, innovatieve designproducten worden gemaakt en herinneringen worden gedeeld. Deze verhalen en herinneringen aan Fryslân, Friese ambachten, het landschap of een koppeling met één van de programma’s van LF 2018 vormen het uitgangspunt voor een mooi en duurzaam product; een uniek souvenir met een verhaal.

Co-creatie
Deze unieke souvenirs worden in co-creatie ontwikkeld; bewoners van de provincie Fryslân, Friese ambachtslieden, studenten en professionele ontwerpers uit binnen- en buitenland ontwikkelen de producten samen. De souvenirs worden gemaakt van lokale materialen, geproduceerd in grotere oplages en in diverse winkels in Friesland verkocht.

House of Design
In 2016 nodigde Sjoerd Bootsma (programmaleider LF2018) Eileen Blackmore (initiatiefnemer House of Design) uit voor een grote brainstormsessie met als onderwerp ‘ontwikkeling van producten van Fryslân’. Daar is de basis voor It Erfskip gelegd. House of Design is artistiek kwartiermaker en houdt zich binnen It Erfskip onder andere bezig met de ontwikkeling van workshops en betrekt ontwerpers bij het project.

IN HET KORT

Waar: Friesland
Wanneer: maart 2016 – eind 2018
Partners: Culturele Hoofdstad 2018, Provincie Fryslân
Website: www.iterfskip.nl
Tags: ambacht, lokaal, sociaal lab.

  • "Er worden dingen gemaakt waar je als Fries trots op bent!" 
    Jannewietske de Vriesvoorzitter stichting It Erfskip 

Berichten