Beloftevolle gewassen in de Marne

Beloftevolle gewassen in de Marne
30 mei 2019 Marjan

Met steun van de SNN hebben we een haalbaarheidsonderzoek verricht naar duurzame lokale productieketens in de gemeente De Marne. Dit onderzoek is een vervolg op het project We gaan het meemaken.

Wat we hebben onderzocht is de potentie van zes beloftevolle gewassen en de technische, economische en organisatorische haalbaarheid in een lokale duurzame productieketen. Met deze innovatieve keten hopen we een economische en duurzame impuls te geven aan de gemeente De Marne, nu opgenomen in de gemeente Hogeland.

Gewassen
De mogelijkheden van stro zijn onderzocht door ontwerpers Gerard de Hoop en Volken de Vlas (VOLOP), hennep door Simone Larabi, bamboe door Paul Bloemers en zeewier, olifantsgras en vlas is opgepakt door Eileen Blackmore.

Kansen
We zien duidelijk kansen voor de onderzochte gewassen en de toepassingen die de ontwerpers hebben uitgewerkt. Ook zien we kansen om innovatieve fabricagetechnieken te koppelen. Grondstoffen als bamboe, stro en hennep kunnen worden verwerkt tot plaatmateriaal, polymeren of panelen. Hiervoor zijn met name persmachines nodig, vervezelaars en de gehele chemie achter het ontwikkelen van polymeren. Om dit te realiseren zijn we in gesprek met partijen als Huis Veendam, Enkev, De Graanrepubliek. Het onderzoek naar polymeren pakken we op met Greenpac en NHL Stenden.

Vervolg
We zijn inmiddels als druk bezig met het vervolg op dit onderzoek. Met het project Wadden made organiseren we een vervolg in het waddengebied. We gaan daar drie Lokale Maakplaatsen opzetten. Daarnaast starten we een educatief traject rondom Maakplaatsen in samenwerking met Keunstwurk in Friesland.

Als je meer wilt weten over dit onderzoek kun je verder lezen op de projectpagina of contact opnemen met Eileen Blackmore.