N361

  • N361 Folly van Mensingeweer, TIGGEL en Bomen boven Maaiveld geplaatst

    Bij alle drie grote rotondes Leens, Wehe-den-Hoorn en Mensingeweer zijn de grote objecten geplaatst. Half december 2023 werden als laatste…

    by
  • Er is gestart met de uitvoering van de vormgeving langs de N361, tussen Wad en Stad.

    De werkzaamheden voor het plaatsen van de kunstwerken langs de rotondes Wehe-den-Hoon en Mensingeweer is gestart. De kunstwerken die bij…

    by