Regio Crafts

REGIO CRAFTS

Een Interreg Europe project over de uitvoering en de ontwikkeling van ambachten in Europa

In veel regio’s in Europa bestaan eeuwenoude ambachten die kenmerkend zijn voor een land of een gebied. Deze ambachten zijn vaak belangrijk op het gebied van de lokale economie en het toerisme en hebben ook sociale aspecten.

Ambachten verdwijnen
Helaas dreigen ambachten langzamerhand te verdwijnen omdat ambachtslieden, qua prijs, niet kunnen concurreren met groothandelaren. Ook worden tradities en vaardigheden steeds minder doorgegeven aan nieuwe generaties. Daarnaast komen ambachtelijk gemaakte producten steeds moeilijker op de markt en hebben consumenten minder interesse in ambachten.

Design koppelen aan ambacht
Regio Crafts is een internationaal project dat zich inzet voor de uitvoering en de ontwikkeling van ambachten in Europa. Dat doet zij door design en ambacht aan elkaar te koppelen. Op deze manier wil Regio Crafts het imago, de economische positie en het belang van ambachten belichten.

Craft Design Pressure Cooker
House of Design is als partner uitgenodigd om ontwerpers bij dit project te betrekken en organiseerde in december 2012 de eerste ‘Craft Design Pressure Cooker’ in Veenhuizen. Hierin werden ontwerpers en ambachtslieden uit Nederland, Spanje, Portugal, Letland, Bulgarije en Griekenland aan elkaar gekoppeld.

Ambacht als catalysator voor innovatie
House of Design heeft TU Delft PHD Sarah Suib uitgenodigd om samen een werkwijze te introduceren nav haar onderzoek om de waarden van cultureel erfgoed in te zetten voor moderne story-telling.
Deze werkwijze is omgezet tot workshops en is gebruikt in projecten zoals Vakmanschap 21e eeuw (noord NL), E3DU (Erasmus+) en Craft your Future (Erasmus+)

IN HET KORT

Waar: Letland, Spanje, Nederland, Bulgarije, Griekenland en Portugal
Wanneer: 2012 – 2014
Gefinancierd: Interreg IV Europe
Partners: Province Fryslan en overheidsinstanties in de overige landen. In NL werkten we met de volgende designers: Hannes Scherjon, Tjeerd Veenhoven, Steven Krol, Marjolein Perin en TU Delft PHD Sarah Suib.

 

  • "De Craft Design Pressure Cooker dat HoD heeft georganiseerd, is nog steeds een bron van inspiratie voor de huidige projecten" 
    Aija Freimaneprofessor Art Academy Riga, Latvia