3e bijeenkomst vakmanschap 21e eeuw

3e bijeenkomst vakmanschap 21e eeuw
13 februari 2015 Eileen

Op donderdag 12 februari 2015 vond de derde workshop van het project ‘Vakmanschap van de 21ste eeuw’ plaats. Dit keer waren we te gast bij de schaapskooi van Balloo, waar één van de deelnemers aan het project, Marianne Duinkerken Drentse heideschapen houdt.

De koppels, bestaande uit een ambachtslied en een ontwerper, presenteerden de voortgang die ze gemaakt hebben sinds de vorige workshops. Zo presenteren Gerard de Hoop en Marianne Duinkerken verschillende ideeën over ontwerpen waarin heidewol een centrale rol speelt. Om iets persoonlijks en unieks toe te voegen zou je kenmerken van het Balloërveld, waar de heideschapen gehouden worden, kunnen verwerken in de producten. Zo zijn er veel grafheuvels te vinden in het landschap. Wat als je de kenmerkende vorm van deze heuvels vertaald naar een kleed van heidewol, waarin deze heuvelvorm terugkomt. Op deze manier wordt het materiaal heidewol en een kenmerk van het landschap beide vertegenwoordigt in het ontwerp.

Lies van Huet, samenwerkend met Jauke van de Brink, deed veel inspiratie op tijdens een reis naar Portugal. Ze komt erachter dat de waardering voor gebruiksvoorwerpen gemaakt van keramiek stijgt. Hun idee is om keramiek te koppelen aan materialen en ambachten die kenmerkend zijn voor de lidstaten van de Culture Hoofdstad. In Portugal wordt erg veel met kurk gewerkt, een typerend product wat gecombineerd zou kunnen worden met keramiek. Door het verbinden van een hoofdmateriaal, keramiek, aan materialen en ambachten uit verschillende landen wordt de slogan van Culturele Hoofdstad 2018 ‘Iepen Mienskip’ goed vertegenwoordigt.

Het idee om een stadsklomp te ontwerpen, gepresenteerd door Simone Larabien Hannes Scherjon tijdens de tweede workshop is verder uitgewerkt. De klomp is een erg sturend schoeisel, het bepaalt je manier van bewegen en je uitstraling. Wat als je de klomp niet de drager laat definiëren maar andersom? Zo kan je karakteristieke eigenschappen van groepen mensen, bijvoorbeeld met hetzelfde beroep, meenemen in het ontwerp van een nieuw soort klomp. Identiteit en imago speelt een grote rol bij beroepen. Dit kan je vertalen naar een klomp met uiterlijke kenmerken en draagvorm die hierbij aansluiten. Zo geef je de identiteit een functie.

Jan Falkena en Lambert Kamps hebben niet verder samengewerkt als koppel. Enkel Jan is aanwezig, maar hij heeft in de tussentijd zeker niet stilgezeten. Eendenkorven zijn oorspronkelijk rond van vorm. Jan heeft een nieuwe vlechttechniek toegepast, om zo een korf met een andere vorm (ovaal) te vlechten. Daarnaast heeft hij in een korf een ander materiaal, touw, mee gevlochten met het riet, wat zorgt voor een verrassend effect.

Na de presentaties gaan de koppels onder leiding van Sarah Suib, promovendus aan de TU Delft, kijken naar het verhaal achter hun ontwerp. Ze beschrijven het abstracte idee en de gedeelde ervaring. Door gebruik te maken van een SWOT-analyse, bespreken ze de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de koppels onder de loep genomen, en komt ieder met zijn/haar sterke en zwakke kanten. Er wordt besproken hoe deze ingezet kunnen worden om de samenwerking te versterken. Tijdens DesignXPO 2015 worden de nieuwe producten, en de experimenten daaromheen, gepresenteerd. De organisatie streeft ernaar om in 2018, in het kader van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden, deze producten op de markt te brengen.