Internationaal educatief 3d print project en congres op Vlieland

Internationaal educatief 3d print project en congres op Vlieland
15 september 2013 Linda@HoD

House of Design is aanjager van internationaal educatief 3d print project. Van 15 t/m 18 september zit een internationale werkgroep op Vlieland om plannen te smeden om deze vorm als werkmethode op scholen in te zetten. Elk land heeft een vertegenwoordiger van een school en een designcentrum of een ontwerper meegenomen. De deelnemende landen: Nederland, Portugal, Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland.