Ontwerpers doen onderzoek naar materiaal

Ontwerpers doen onderzoek naar materiaal
1 november 2016 Linda@HoD

Vijf ontwerpers werken de komende maanden met lokale gewassen en/of afval of restmateriaal om te komen tot nieuwe toepassingen of producten. De ontwerpers die meedoen zijn: Volken de Vlas, Gerard de Hoop, Simone Vermaning, Melle Koot en Paul Bloemers.

Je leest meer over de ontwerpers en hun onderzoek op wegaanhetmeemaken.tumblr.com