Lokale waardeketen voor de circulariteitshub

Lokale waardeketen voor de circulariteitshub
29 oktober 2019 Marjan

Zaterdag 2 november vind je ons tussen 10.00 tot 17.00 uur op de Grote Markt in de Circulareitshub. Je herkent ons aan het t-shirt!

Circulariteitshub
We vertellen je dan graag meer over wat we noemen de lokale waardeketen. De gemeente heeft ons gevraagd dit model toe te passen voor de Circulariteitshub. In 2025 wil de gemeente Groningen een circulaire gemeente zijn als het gaat om huishoudelijk afval. Het opzetten van een Circulariteitshub kan hierin een belangrijk bijdrage leveren: een afvalbrengstation 2.0, waar grondstoffen en producten maximaal hergebruikt worden. Eén Circulaire Hub waar bedrijven, onderwijs, circulaire ondernemers en de creatieve sector innoveren voor een afvalloze gemeente.

Lokale waardeketen
We noemen het een lokale waardeketen omdat we de schakels uit de productieketen koppelen aan de effecten op het milieu en de maatschappij en we de kracht van de regio inzetten. De waarden die we met het model willen beïnvloeden zijn; minder afval, biodiversiteit, verlaging CO2 uitstoot, stimuleren van lokale trots en werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. In de lokale waardeketen is het van belang dat de schakels zich zoveel mogelijk binnen een straal van 100 kilometer bevinden waardoor de impact direct betrekking heeft op de regio. De afvalstromen waar we ons eerst op richten zijn b-hout, oud ijzer en textiel.

Meer informatie
Voor meer informatie over ons lokaal waardeketenmodel en de toepassing ervan voor de circulariteitshub klik hier voor de folder en voor een toelichting op de kernschakels uit de lokale waardeketen klik hier.

Hieronder het model, ontwikkeld door Eileen Blackmore: