Klimaatadaptatie en circulaire economie komen samen in Klimare:pair

Klimaatadaptatie en circulaire economie komen samen in Klimare:pair
24 juni 2021 Marjan

De steden Leeuwarden, Groningen, Rastede, Delmenhorst en Oldenburg hebben de handen ineen geslagen en werken gezamenlijk aan oplossingen voor vraagstukken rond klimaatadaptatie en de circulaire economie. In juni en juli worden designsessies georganiseerd waarbij de vraagstukken die spelen in de verschillende steden worden behandeld. Ontwerpers, beleidsmakers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en studenten, onderzoekers en lectoren van kennisinstellingen werken samen aan duurzame en circulaire oplossingen.

Eileen Blackmore van House of Design is verheugd over de samenwerking: ‘We zien de klimaatcrisis als een maatschappelijk probleem dat alleen kan worden opgelost door samen te werken en beter te luisteren naar de suggesties van anderen. In overleg met de aangrenzende regio’s onderzoeken we gemeenschappelijke oplossingen. We kijken bijvoorbeeld naar de omgang met hitte, regenwater en groen in stadscentra, maar ook naar een circulaire economie die de knelpunten aanpakt van reparaties en het (her)gebruik van grondstoffen.’

Inventarisatie vraagstukken bij de steden
Eileen heeft met de partners geïnventariseerd welke klimaat gerelateerde vraagstukken er leven in de steden: ‘Met deze vragen als uitgangspunt worden vijf designsessies georganiseerd, die de basis vormen voor een ontwerptraject. Tijdens deze sessies worden ook de uitkomsten meegenomen van de Youth for Climate Adaptation-Conference die werd gehouden eind januari in Groningen. Jongeren hebben ideeën verzameld voor overheden en studenten hebben bijvoorbeeld voorstellen gedaan voor opvangsystemen voor regenwater.’

Jongeren aanspreken
Om samen te werken aan een interregionale agenda voor klimaatadaptatie, moeten vooral jongeren uit de deelnemende gemeenten en regio’s worden aangesproken en betrokken. Projectcoördinator Jan-Willem van Kruyssen: ‘De kern van Klimare:pair is het opzetten van een grensoverschrijdende (online) samenwerking tussen jongeren, burgers, creatieve professionals, wetenschappelijke instellingen, bedrijven en besturen om om samen te werken aan een klimaatvriendelijke, crisisbestendige en leefbare stad.’

Verlengen levensduur producten
Voor Roland Hentschel, plaatsvervangend hoofd economische ontwikkeling van de stad Oldenburg, is het project een mooie gelegenheid om de vraag te stellen hoe steden een duurzame economie kunnen vormen die bijvoorbeeld meer gericht is op het verlengen van de levensduur van producten: ‘De corona crisis heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn. We hebben nu de kans om meer autonoom te produceren. Dat versterkt onze stabiliteit en heeft ecologische en sociale effecten. Ik ben erg blij met het project, want de samenwerking met onze Nederlandse partners bestaat al jaren en is erg betrouwbaar.’

 

Het Interreg Netzwerk+ project is begonnen in januari 2021 met de Youth for Climate Adaptation-Conference en eindigt in oktober 2021 met als doel om tot een vierjarig InterregVI EDR project te komen dat in 2022 zal starten.

Klimare:pair is een project van Gemeente Leeuwarden, House of Design, Hanze Hogeschool Groningen, Stichting Werkpro / GoudGoed Groningen, Stadt Oldenburg, Jade Hochschule Oldenburg, Gemeinde Rastede, Stadt Delmenhorst. Het project wordt financieel ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Nedersaksen voor Federaal en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling en de Provincie Friesland – als onderdeel van het Interreg V A-programma Deutschland – Nederland.