Verslag DPC water

Verslag DPC water
11 november 2015 Eileen

Innovatie rondom water met Frisian Design Factory

House of Design heeft een nieuwe partner gevonden om te werken aan duurzame innovatie: de Frisian Design Factory. Een regionale innovatiemotor waar studenten, creatieve experts, onderzoekers en ondernemers werken aan concrete oplossingen voor mulitdisciplinaire vraagstukken. FDF is gekoppeld aan de NHL en gevestigd in de Blokhuispoort in Leeuwarden.

Samen met de Frisian Design Factory organiseren we de komende tijd enkele Design Pressure Cookers (DPC). Tijdens de DPC werkt een organisatie gedurende één dag met een ontwerper aan een ontwerpvraag. De ontwerper kan helpen met het ontwikkelen van een nieuw, innovatief product, gebruik van alternatieve materialen of innovatieve processen.

Design Pressure Cooker rondom water

De eerste DPC in december 2015 heeft als thema water. Enkele vragen die we behandelen zijn: Welke (andere) services kun je een eigenaar van een elektrische boot aanbieden via de oplaadplek? Hoe maak je een douche van regenwater? Hoe kunnen we het gebruik van kraanwater stimuleren?

Speciaal aan deze DPC is dat de ontwerper wordt ondersteund door studenten van de FDF/NHL. Zij gaan in januari aan de slag om het product idee tot een nieuw vermarktbaar product te maken. Hieronder een verslag van de dag.

In een dag van vraag naar innovatie

Deelnemers aan de DPC waren ondernemers en organisaties: Hydrowashr, De Stille Boot, Bleu Leg Monitor, Hogeschool Van Hall Larenstein, Lab Vlieland en Welcome to the Village.

Zij werden door House of Design gekoppeld aan professionele ontwerpers: Siebren Brouwer (Djipper), architecte Nynke-Rixt Jukema, Mirjam Janssen (Denkruim), C2C ontwerper Christian Schüten van buro BFGF Hamburg, Jan Pieter Bode en Eddy Broekhof van Edobode en Tjeerd Veenhoven. 

Wassen en drogen van handen in een apparaat

‘Een inspirerende dag’ – noemde Jan Melein van Hydrowashr de dag. Hij deed mee omdat hij nieuwe afzetmarkten zoekt voor zijn product. Met zijn Hydrowashr integreert hij het wassen en drogen van handen in één apparaat. Melein was gekoppeld aan interieur ontwerpster Mirjam Janssen van Denkruim en een student van de Frisian Design Factory. Samen hebben ze gedurende een dag opties onderzocht voor de Hydrowashr. Het apparaat verbruikt erg weinig water en is hygienischer want er komt geen water of papier op de grond. Ideaal voor ziekenhuizen of andere openbare toiletruimtes. Melein kreeg advies over vormgeving en communicatie rondom het apparaat.

Oplaadplaats voor elektrische boten

De Stille Boot was gekoppeld aan architecte Nynke-Rixt Jukema. Ze werkten aan een overkapping met zonnepanelen voor de oplaadplaats voor elektrische boten en hebben gekeken naar andere services voor de plek.

Oppervlaktewater 

Het bedrijf Blue Leg Monitor was gekoppeld aan industrieel ontwerper Siebren Brouwer (Djipper). Hij bedacht voor het bedrijf een nieuwe casing voor hun scanapparatuur, waarmee ze oppervlaktewater scannen.

Kraanwater

Lab Vlieland onderzocht samen met C2C ontwerper Christian Schüten (BFGF Hamburg) hoe je bij je publiek het gebruik van kraanwater kunt stimuleren (het gebruik van water in flessen ontmoedigen).  Festival Into the great wide open doet het al op hun eigen festival en samen met de studenten bedachten ze enkele strategieën om dit uit te breiden naar andere festivals of regio’s.

Drijvende constructies

VHL studenten werkten samen met Tjeerd Veenhoven aan de vraag hoe je afgeschreven drijvende constructies kunt ombouwen naar short stay huurappartementen. Deze vraag kwam vanuit Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, na 2018 wil men de constucties inzetten als studentenhuisvestiging. Ze kwamen tot adviezen op het gebied van techniek, ecologie en sociale interactie.

Regendouche

Ook is onderzocht of je regenwater kunt gebruiken voor douches tijdens een festival. Hoe sla je het (zonder vervuiling) op en hoe kun je het verwarmen? Jan Pieter Bode en Eddy Broekhof van Edobode concludeerden dat dat voor een festival met zo’n 5000 bezoekers eigenlijk niet te doen is. Hun advies was om op een speelse manier te zorgen voor bewustwording en te zoeken naar een andere ‘waservaring’. Bijvoorbeeld door middel van een wasstraat op de camping of speeddaten onder de douche. Deze vraag is door House of Design toegevoegd en wordt door festival Welcome to the village opgepakt. Eileen Blackmore van HoD is door de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad gevraagd te kijken naar ecology binnen het festival en ze onderzoekt daarbij de mogelijkheden voor een regendouche.

Studenten van de Frisian Design Factory werken in januari enkele vraagstukken uit. We zijn benieuwd naar de resultaten.

Design Pressure Cooker

House of Design wil samen met bedrijven een stap maken om productontwikkeling innovatiever en duurzamer te maken. 80% van de kosten en milieubelasting van een product wordt bepaald door het ontwerp. Wanneer een ontwerper in een vroeg stadium bij een productvraag wordt betrokken kan dit dus veel opleveren voor het bedrijf en het milieu.

De DPC is een succesvolle methode gebleken om te komen tot duurzame innovatie. House of Design werkt al enkele jaren met deze methode – ook in internationaal verband – om innovatie snel tastbaar te maken.