cyf friesland college frank

cyf friesland college frank
1 oktober 2020 Marjan

‘Wij willen onze studenten vanaf het begin van hun opleiding meenemen naar de wereld waartoe ze opgeleid
worden. Niet alleen willen we hen opleiden tot goede beroepsbeoefenaars, maar vooral ook tot
maatschappelijk bewuste (wereld)burgers die weloverwogen keuzes kunnen maken, als consument en
als maker. Dit geldt voor alle beroepsrichtingen waartoe we opleiden waarbij we nu sterk het accent leggen
op de textiel- en mode industrie. Het ketendenken hierin helpt de studenten en docenten om kader
en begrip te ontwikkelen’