SMART Leeuwarden

smart leeuwarden - window to europe

SMART LEEUWARDEN

Hoe kan digitalisering een rol krijgen binnen de citydressing (aankleding en uitingen van een stad) in Leeuwarden?

De gemeente Leeuwarden heeft Eileen Blackmore gevraagd om mee te denken over de herinrichting van de Blokhuispoort en omgeving. Centrale vraag: hoe kan digitalisering een rol krijgen binnen de citydressing (aankleding en uitingen van een stad) in Leeuwarden. Smart staat voor samen slim zijn, door samen te werken met de mienskip. Het doel is het ontwikkelen van stedelijke innovatie door artistieke interventie.

Het project verbindt de Oude en Nieuwe Oosterstraat, de Blokhuispoort en de binnenstad. We gebruiken de straat als laagdrempelig podium; voor iedereen toegankelijk waardoor nieuwe toepassingen aan een breed publiek kunnen worden getoond.

ACTIVITEITEN

Enkele activiteiten van Smart Leeuwarden in 2018:
– Een waterkunstwerk aangestuurd door sensoren en kinect-energie
– Gedurende 2018 komen er verschillende objecten in de Oosterstraten waarmee contact wordt gelegd met de bezoeker in de straat.
– Via ‘Window to Europe’ maken we real time connectie met andere steden in Fryslan of Europa. Hiervan kun je een proefopstelling meemaken in december 2017 in de Nieuwe Oosterstraat en het plein van de Blokhuispoort.
– Een bijenlint met planten, kruiden en struiken met fruit boven de winkels zorgt voor vergroening in de straat. Een plek voor bijen en andere insecten en geeft koelte tijdens hete zomerdagen.

Door dit project ontstaat een nauwe samenwerking tussen bewoners, ondernemers, de gemeente, enkele scholen en de creatieve industrie. Een mooi voorbeeld van artistieke interventie en design als katalysator voor innovatie in de publieke ruimte.

 

 

 

 

IN HET KORT

Waar: Leeuwarden, Friesland
Wanneer: september 2017 tot januari 2019
Financieële steun: gemeente Leeuwarden
Partners: 
ondernemersvereniging Oosterstraten, Technea, Water Alliance, Djipper, van Kruyssen, Statuur, Amadea Technologies, Haring en Hummus, NHL, Stenden en de Kruidhof.

 

  • "Het is een proeftuin, waarin techniek en de mens samenkomt"
    Bernhard Bijma, gemeente Leeuwarden.