It Erfskip

IT ERFSKIP

Een social design project waarin producten in co-creatie worden ontwikkeld als souvenir voor Leeuwarden Fryslan Culturele Hoofdstad 2018.

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Stichting It Erfskip ontwikkelt souvenirs ten behoeve van LF2018. De souvenirs die worden ontwikkeld tonen de herinneringen van de inwoners van Friesland en geven tevens de herinnering mee aan de bezoeker van de LF2018, zowel in beleving als in product.

It Erfskip is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, creativiteit wordt ontwikkeld en gestimuleerd.
Wanneer mensen bij elkaar zijn en elkaar ontmoeten worden er verhalen verteld. Deze verhalen en herinneringen aan Fryslân willen we koppelen aan het maken van een mooi duurzaam product. Zo ontstaan er door ontmoetingen producten met een verhaal. Het resultaat is een souvenir: de optelsom van ontmoeting + product + verhaal.

De producten worden ontwikkeld door middel van co-creatie met alle lagen van de bevolking van de provincie Friesland en in samenwerking met professionele ontwerpers uit binnen- en buitenland.

House of Design is artistiek kwartiermaker en ontwikkelt hiervoor workshops en betrekt ontwerpers.

Daarnaast wordt per project van LF2018 een professioneel souvenir ontwikkeld. Een designer gaat met één of meerdere Friese ambachtslieden een product maken dat het project van LF2018 vertegenwoordigd. Het wordt gemaakt van lokaal materiaal en wordt geproduceerd in grotere oplages en in diverse winkels in Friesland verkocht in 2018.

IN HET KORT

Waar: Friesland
Wanneer: maart 2016 – eind 2018
Partners: Culturele Hoofdstad 2018, Provincie Fryslân
Website: www.iterfskip.nl
Tags: ambacht, lokaal, sociaal lab.

  • "Er worden dingen gemaakt waar je als Fries trots op bent!" 
    Jannewietske de Vriesvoorzitter stichting It Erfskip 

Berichten