DPC Dak eraf!

DPC DAK ERAF!

Wat zijn innovatieve, duurzame en lokale alternatieven voor de asbestdaken van de Groninger boerderijen?

Wat zijn innovatieve, duurzame en lokale alternatieven voor de asbestdaken van de Groninger boerderijen? Dat was de centrale vraag voor de design pressure cooker ‘Dak eraf!’ die we hebben georganiseerd in opdracht van de Provincie Groningen, Libau en Boerderijenstichting Groningen.

In 2024 moeten alle asbestdaken zijn vervangen door nieuwe daken. Het betreft een enorme operatie, omdat het om zo’n 120 miljoen m² gaat, waarvan zo’n 75% de agrarische sector betreft. In Groningen komt asbest veelvuldig voor als dakbedekking op de karakteristieke agrarische schuren en stallen.

Ontwerp, materiaal en landschap
Drie boerenbedrijven stonden centraal. Het akkerbouwbedrijf van Geert Vos, de veehouderij van Peter Bijenen en de derde was een woonboerderij. Deze drie casussen werden door Eileen Blackmore gekoppeld aan een ontwerper, een ondernemer met materiaalkennis en een specialist op het gebied van landschap, architectuur en energie.

De ontwerpers die aanschoven waren: Simone Larabi, Volken de Vlas en Gerard de Hoop. Zij hebben in het kader van het project We gaan het meemaken onderzoek gedaan naar lokale materialen in Groningen, waaronder hennep, chitine, baksteen, schelpen en klei.

De materiaalkennis kwam van vertegenwoordigers van de innovatieve bedrijven Novareet, Hempflax, Icopal en Bionic Coatings. De teams werden daarnaast nog ondersteund door Rob Jacobs van L’Orel consultancy, Gerben Kleiman van Libau en bouwhistoricus Gitta op den Akker.

‘Al prakkiserend kom je er wel!’
Tijdens de DPC werd duidelijk dat de oplossing gezocht moet worden in een modulair systeem. Met als basis een waterdicht, damp-open, geïsoleerd dak. De rest van de invulling, functionaliteit en esthetiek is aan de boer of bewoner zelf. Zo blijf je flexibel en geschikt voor meerdere doeleinden. Boer Geert: ‘Dát is de pressure cooker; al prakkiserend kom je er wel!’

Eerste conclusies:
– werken aan een modulair systeem
– er is een voorkeur voor lokale materialen bij alle deelnemers
– esthetische waarde is belangrijk voor meeste boeren
– er is zichtbare proeftuin nodig; om materialen te testen door ze buiten te plaatsen, om constructies uit te proberen, om verschillende vormen te tonen waarin de esthetische waarde is toegepast en om te communiceren dat dit project van belang is.
– voor creëren van meerwaarde door integrale oplossingen en/of integreren van nieuwe functies in het dak zijn andere partijen nodig als ingenieurs, constructeurs, bouwfysici of architecten.

Deze eerste bijeenkomst was in maart de Heyemaheerd – ook met een asbestdak – in Oldenhove. In april komt de groep weer bij elkaar in het Novariet Experience Centre in Musselkanaal.

In Groningen gaat het dak eraf
De DPC is een onderdeel van het het project ‘In Groningen gaat het dak eraf’. Studenten, onderzoekers en bedrijfsleven uit meerdere sectoren worden hierbij uitgedaagd concrete plannen in te dienen voor het (verder) ontwikkelen van innovatieve soorten dakbedekking. Criterium daarbij is dat er meerwaarde wordt gecreëerd op terreinen als duurzaamheid, energietransitie, aardbevingsbestendigheid, maatwerk bij functieverandering en herbestemming, behoud van cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit.
Uiteindelijk doel is het Groningse bedrijfsleven te stimuleren tot innovatie en tot daadwerkelijke productie van nieuwe dakbedekkingsmaterialen voor deze nationale en grootschalige vervangingsoperatie.

IN HET KORT

Waar: Groningen
Wanneer: maart/april 2018
Partners: Provincie Groningen, Libau en Boerderijenstichting Groningen
Tags: innovatie, lokaal, materiaalonderzoek

  • 'Dát is de pressure cooker; al prakkiserend kom je er wel!' 
    Boer Geert

Berichten