Biobased cup voor Biocas100%

Biobased cup voor Biocas100%

De ontwikkeling voor duurzame drinkbekers voor festivals.

Dit Europese project gaat over twee belangrijke actuele onderwerpen; het (her)gebruik van bioplastic voor drinkbekers en het veranderen van gedrag omtrent het gebruik van drinkbekers op festivals.

Samen met NHL/Stenden Hogeschool, Limm recycling, Worldperfect (DK), Innofest en Van Hall Larenstein werken we aan de ontwikkeling van duurzame drinkbekers. Doel is het introduceren en stimuleren van gebruik en hergebruik van bioplastic voor drinkbekers voor festivals.

Materiaalonderzoek
Het materiaal dat we willen gebruiken is PHA, een bioplastic geschikt voor koude en warme dranken. Op dit moment is het volgens de Voedsel en warenwet niet geoorloofd om PHA te hergebruiken voor voedselproducten. Het materiaal wordt ‘ge-downcycled’ naar een ander product. Dit willen we voorkomen. De PHA wordt gemaakt van lokale biomassa, gewonnen uit afvalwater uit Friesland.

Gedragsverandering
In Nederland worden drinkbekers vaak maar een keer gebruik en vervolgens weggegooid. Dit gebeurt op grote schaal op festivals, maar ook op scholen en op veel kantoren. Helaas is dit iets waar we aan gewend zijn geraakt. Deze gewoonte willen we doorbreken en daarom hebben we een innovatief ontwerp nodig, misschien iets speels. Dat is waar we de komende maanden aan aan werken.

ACTIVITEITEN

– vooronderzoek naar situatie op festivals
– LCA onderzoek bioplastic bekers
– design driven innovation; ontwerpsessies met studenten en partners van de waardeketen
– testen op festival Here comes the summer 2018 ism Innofest
– ontwikkelen van een handleiding voor een duurzame waardeketen
– eindsymposium in Aarhus 2019

Interreg IVB Northsea project BIOCAS100%
Het ontwikkelen van ‘biobased’ drinkbekers is onderdeel van een interreg project van de provincie Friesland, genaamd BIOCAS100% (BIOmassa CAScading to 100%). Het project heeft als doel economische, maatschappelijke en ecologische vooruitgang te genereren in landelijke gebieden door het optimaal gebruik van biomassa grondstoffen.

Van de landelijke gebieden in de Noordzee regio wordt verwacht dat ze een belangrijke rol spelen in de ontwikkelen van een regionale circulaire bio economie. Het doel van het BIOCAS project is om deze ontwikkeling aan te wakkeren en de landelijke gebieden om te vormen naar slimme gespecialiseerde regio’s waar lokale gebruik van biomassa is geïntegreerd, gebaseerd op biomassa ‘cascading principles’. Dit betekent dat je eerst waardevolle stoffen uit de biomassa haalt alvorens je het verwerkt.

De Provincie Friesland werkt hierin in samen met partners uit Nederland, Denemarken, Duitsland en België, waaronder veel kennisinstellingen die bezig zijn met onderzoek naar bioplastic. NHL/Stenden Hogeschool heeft Eileen Blackmore / House of Design gevraagd om het deelproject rondom de ‘biobased’ drinkbeker te ontwikkelen en te leiden. Dit vanwege haar uitgebreide kennis en netwerk rondom dit onderwerp.

IN HET KORT

Waar: Groningen
Wanneer:  juli 2017 – juli 2019
Partners: NHL/Stenden Hogeschool, Limm recycling, Worldperfect (DK), Innofest en Van Hall Larenstein.
Financiële steun: Provincie Friesland
Tags: innovatie, lokaal, hergebruik, bioplastic.